Johtokunta / Board of Directors

JOHTOKUNTA 2016 / BOARD OF DIRECTORS 2016

Puheenjohtaja / Chairman
Jukka Kuusala, Handelsbanken

Jäsenet/ Members
Ilmi Aho, Finnfund
Anne Lagus, Stora Enso Oyj
Mira Yavuz, henkilöjäsen