Argentiinan avautuminen kansainvälisille markkinoille alkoi uudestaan hallituksen vaihdon jälkeen vuonna 2015. Samalla aloitettiin mittavat uudistukset talouden tervehdyttämiseksi. Argentiina on kiinnostunut Suomen koulutus-, metsä-, telekommunikaatio- ja energia-alan osaamisesta. Argentiina kannattaa maailmankaupan rajoitusten vähentämistä ja edistää EU-Mercosur -vapaakaup­pasopi­muksen solmimista.

Argentiina ulottuu Etelä-Amerikan trooppisesta pohjoisesta antarktiseen eteläkärkeen. Sen naa­purimaita ovat Bolivia, Brasilia, Chile, Paraguay ja Uruguay. Argentiina voidaan jakaa neljään alueeseen; Andit Chilen rajalla, suuri tasankoalue ”Gran Chaco” Bolivian rajalla, idässä pampa ja eteläkärjessä Patagonian alue. Argentiinan vaiheikkaaseen historiaan kuu­luvat inkat, siirtomaakaudet ja sotilasvallankaappaukset. Nykyisten arvioiden mukaan suu­rin osa maan 43,3 miljoonan väestöstä on alun perin Euroopasta tulleiden siirtolaisten jäl­keläisiä.

Argentiina avautuu kansainvälisille markkinoille

Argentiina paluu maailman markkinoille alkoi uudestaan vuonna 2015, jolloin liikemiestaustainen insinööri Mauricio Macri voitti presidentinvaalit. Hänen johtamansa keskusta-oikeistolainen hallitus on pyrkinyt esittäytymään käytännönläheisenä, yhteistyöhakuisena, kansainvälisenä ja yri­tys­myönteisenä. Tavoitteena on ollut kaupanesteiden ja vienti- ja tuontitullien vähen­tämi­nen sekä maan avaaminen kansainvälisille markkinoille. Argentiinan saatua sovittua vuosia kestäneet velkakiistansa, kansainväliset vienti- ja investoin­ti­luotottajat ovat vähitellen pa­lan­neet Argentiinaan ja pitävät maata jälleen luottokelpoisena. Finnvera on myöntänyt vientitakuita Argentiinaan vuodesta 2016 lähtien.

Argentiinan talouden uskotaan toipuvan tänä vuonna. Entistä matalampi inflaatio tukee kulutuksen kasvua, ja maa hyötyy alueellisesta kasvusta. Macrin hallituksen uudistukset alkavat vähitellen näkyä. Talouden uskotaan kasvavan tänä vuonna noin 3 prosenttia, vaikka haasteita riittää. Hallituksen suosio mitataan lokakuun 2017 välivaaleissa.

Argentiina on Etelä-Amerikan toiseksi suurin talous ja maailman kahdeksanneksi suurin valtio. Perinteisesti vahvan maataloussektorin, rikkaiden luonnonvarojen ja väestön koulu­tustason puolesta Argentiinan pitäisi olla hyvinvoivien kansojen joukossa. Näin ei kuiten­kaan ole, sillä vielä vuonna 2016 yli 30 prosenttia väestöstä eli köyhyydessä. Argentiinalla on maailman suurimpiin kuuluvat mineraalivarat (litium, kulta, hopea ja kupari) sekä liuske­kaasu- ja liuskeöljyesiintymät. Luonnonvaroissa on yhä paljon hyödyntämättömiä mahdolli­suuk­sia.

Suomalainen osaaminen tunnetaan Argentiinassa

Argentiinan nykyinen hallitus on kiinnostunut vahvistamaan laaja-alaista yhteistyötä Suo­men kanssa. Mittavat infrastruktuurihankkeet ja monet uudistustarpeet eri teollisuuden a­loil­­la tarjoavat liiketoimintamahdollisuuksia ja vaativat ulkomaisia investointeja, joihin uusi hal­litus on suhtautunut edeltäjäänsä suosiollisemmin. Patoutunut inves­toin­titar­ve energia- ja kommunikaatiosektoreilla ja digitaalisissa ratkaisuissa luo kaupallisia mah­­dollisuuksia ulkomaisille yrityksille. Lisäksi biotaloudessa, kaivos- ja logistiikkasektoreiden investointi­hank­keissa sekä koulutusosaamisessa on avautumassa liiketoiminta­mahdolli­suuk­sia yrityksille. Argentiinan hallituksen suunnitelmiin kuuluu myös metsävaroistaan tunnetun Pohjois-Argentiinan provinssien kehittäminen. Suomalaiset yritykset voisivat osallistua strategisina kumppaneina koko metsäklusterin kehittämiseen. Vuonna 2016 Wärtsilä teki kauppoja Argentiinassa noin 400 miljoonan euron edestä. Yksityiskohtana voidaan mainita, että Argentiinan ainoa jään­mur­taja on aikoinaan rakennettu Suomessa.

Argentiinassa toimivien ja maahan investointeja suunnittelevien yritysten on hyvä ottaa huomioon kysymykset, jotka liittyvät Argentiinan työlainsäädäntöön, korruptioon, maan­käyttöön, ihmisoikeuksiin ja ympäristökysymyksiin. Nykyinen hallitus on pyrkinyt puuttu­maan moniin ongelmiin lainsäädännöllisten uudistusten avulla. Tulevaisuus näyttää, miten hallitus onnistuu työssään.

EU-Mercosur -vapaakauppasopimus toisi huomattavia etuja yrityksille

Argentiina on Mercosurin jäsen yhdessä Brasilian, Paraguayn, Uruguay ja Venezuelan kanssa. Argentiinan hallitus kannattaa maailmankaupan rajoitusten vähentämistä ja tavoittelee EU-Mercosur -sopimuksen allekirjoittamista. Syntyessään vapaakaup­pasopimus toisi myös merkittäviä etuja eurooppalaiselle teollisuudelle ja palvelu­yri­tyksille.

Kirsi Seppäläinen, Suomalais-Latinalaisamerikkalaisen kauppayhdistyksen puheenjohtaja, Finpron Trade Commissioner Matti Landin, Suomen Argentiinan suurlähettiläs Teemu Turunen Ulkoministeriön Latinalaisen Amerikan ja Karibian yksikön päällikkö Ari Mäki

Tilaisuuden esitykset:

SL Teemu Turunen Suomen suurlahetysto

Finnvera Mika Relander 0217

Matti Landin Finpro Argentiina 0217

Team Finland Services Matti Landin Finpro 0217

Suomen Argentiinan suurlähettiläs Teemu Turunen, Ulkoministeriön Latinalaisen Amerikan ja Karibian yksikön päällikkö Ari Mäki, Finpron Trade Commissioner Matti Landin ja Finnveran aluepäällikkö Mika Relander olivat Suomalais-Latinalaisamerikkalaisen kauppayhdistyksen vieraina 14.7.2017. He esitelmöivät myös Turussa ja Kuopiossa kauppakamarien järjestämissä tilaisuuksissa.

Kirjoittaja: Anne Hatanpää, yhteyspäällikkö, Keskuskauppakamari ja Suomalais-Latinalaisamerikkalaisen kauppayhdistyksen sihteeri.