Julkaistu 12.02.2021 LEHDESSÄ TEKNIIKKA JA TALOUS
Kirjoittaja Embassy of the Republic of Lithuania

Liettuan teknologiateollisuus elää vahvaa kasvun kautta. Maan talous on osoittanut resilienssinsä pandemiaa vastaan, ja valtio tarjoaa kilpailukykyisiä investointimahdollisuuksia ulkomaisille yhtiöille. Huipputeknologiasta ja innovatiivisesta palvelusektoristaan tunnettu Suomi nähdään houkuttelevana tulevaisuuden kumppanina.

Liettuaan kasautunut vahva insinööriosaaminen ja yrityksille suotuisa ilmapiiri auttaa paikallisia yrityksiä kasvamaan ja houkuttelee samalla ulkomaalaisomisteisia teollisuusinvestointeja. Uuden lainsäädännön myötä suuret tuotanto- ja datakeskusinvestoinnit nauttivat yritysverovapautta toimintansa ensimmäiset 20 vuotta. Liettua on listattu vetovoimaltaan maailman kymmenen kärkimaan joukkoon, kun tarkastellaan globaaleja tuotantomahdollisuuksia. Teknologiateollisuuden tuottavuus on 20 % korkeampi verrattuna maan keskiarvoiseen tuottavuuteen.

“Liettua on jo nyt Baltian johtavia teollisen tuotannon maita. Kasvattaaksemme arvolupaustamme Liettuan hallitus on hyväksynyt erityispaketin suurille hankkeille ja investoinneille. Paketti sisältää verohyötyjä, avustuksia pääomasijoituksille sekä VIP-palveluita, joiden avulla tuotannon aloitusaikataulu lähes puolittuu”, kertoo Mantas Katinas, Invest Lithuanian General Manager.

Kumppanuus erityisesti suomalaisomisteisten yhtiöiden kanssa kiinnostaa Liettuassa. Maa pyrkii tarjoamaan kustannustehokkaan tuotantoalustan pohjoismaiselle osaamiselle niin huipputeknologiassa kuin korkean tuottavuuden innovaatiossa. Keskeinen sijainti manner-Euroopassa ja vahvat olemassa olevat logistiset yhteydet Suomen tärkeimpiin vientimaihin ovat Liettuan valttikortteja.

Pandemia ei ole pysäyttänyt kasvua

Liettuan teknologiateollisuus on mukautunut nopeasti koronapandemian asettamiin haasteisiin. Alun tuotanto- ja toimitusketjujen häiriöiden jälkeen teollisuuskentällä on onnistuttu solmimaan runsaasti uusia tilauksia. Vaikuttaakin siltä, että häiriöt pitkissä tuotantoketjuissa ovat hyödyttäneet Liettuan teknillistä alaa. Yritykset ovat onnistuneet jopa kasvattamaan liikevaihtoaan kriisistä huolimatta.

Pandemia on vauhdittanut myös digitalisaatiota. Lähes 3 prosenttia koko maan työllisistä työskentelee tietotekniikan tai viestintäteknologian parissa, ja osuus on kasvanut viime vuosina jopa 17 % vuodessa.

“Innovaatioilla, kehitystyöllä ja koko alan edistämisellä on merkittävä vaikutus koko Liettuan kansantalouteen. Haluamme kumppaneiksemme teknillisen alan johtavia yrityksiä, jotka ovat valmiita laajentamaan ulkomaille. Koska keskeisimmät vientikohteemme ovat Saksa, Pohjois-Eurooppa ja Benelux-maat, moni suomalaisyritys hyötyisi paitsi edistyneestä tuotannostamme, myös maantieteellisestä sijainnista. Suurlähetystö auttaa mielellään yrityksiä, jotka suunnittelevat laajentavansa tai investoivansa Liettuan varsin dynaamisille markkinoille”, rohkaisee Liettuan Suomen suurlähettiläs Giedrius Kazakevičius.

Metso Outotec näyttää esimerkkiä suomalaisyrityksille

Kaivos- ja teknologiateollisuusyhtiö Metso Outotec laajensi toimintaansa avaamalla Business Services Centerin Vilnaan lokakuussa 2019. Voimakkaasti kasvava yritys työllistää paikallisesti jo lähes 200 asiantuntijaa. Syyskuussa 2020 Metso Outotec avasi uuden kaivosteollisuuden osia valmistavan tehtaan Šiauliain kaupunkiin. Tehdas työllistää noin 100 henkilöä.

Metso Outotecin tähtäimenä on laajentaa toimintaansa globaalisti, ja Liettua valikoitui investointikohteeksi erityisesti logististen yhteyksien vuoksi suhteessa Metso Outotecin asiakkaisiin. Sijainti tarjoaa laajat logistiset vaihtoehdot Eurooppaan ja Venäjälle, mutta myös Lähi-itään ja Afrikkaan.

Lähde: https://www.tekniikkatalous.fi/kumppanisisallot/lithuania-travel/liettuan-vetovoima-kasvaa-yhtena-eurooppalaisen-teknologiateollisuuden-karkimaana-yhtiot-verovapaita-ensimmaiset-20-vuotta/?fbclid=IwAR1e58GO4yJoP7DbkdDpgTzKoJ0-u0fNmQucToeLd11yp9bRjAYtWjzHBWU