Toimintakertomus

TOIMINTAKERTOMUS 2015                                                                                                                         

Vuosi 2015 oli yhdistyksen 25. toimintavuosi.

Kauppayhdistyksen hallitus
Puheenjohtaja
Nicholas Oksanen, Pöyry Finland Oy
Jäsenet
Mira Berglund-Fitzpatrick, Nordea Pankki Suomi Oyj
Pekka Hemmi, Nordic Ventures Finland Oy
Niina Ilveskivi-Tuomala, Varova Oy
Jani Kaulo, Asia-Finland Law Consulting
Jouko Nykänen, Planmeca Oy
Kari Saarinen, Valmet Oyj
Jussi Tourunen, Finnfund

Kauppayhdistyksen sihteerinä toimi asiantuntija Hanna-Leena Harma, Keskuskauppakamari.
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kaksi kertaa: 3.3. ja 23.10.

Toiminnantarkastajat
Varsinaiset toiminnantarkastajat
Pentti Flink ja Antero Lahtinen
Varatoiminnantarkastajat
Esa Linna ja Jukka Nuortio, Nordea Pankki Suomi Oyj.

Kauppayhdistyksen jäsenistö
Vuoden 2015 lopussa jäseniä oli 42, joista yritysjäseniä oli 27 ja henkilöjäseniä 15 sekä lisäksi 9 yhteistyötahoa (vrt. 33 / 15 / 9 vuoden 2014 lopussa).

Kauppayhdistyksen talous
Jäsenmaksun suuruus kertomusvuonna oli yritysjäsenille 100,- euroa (pk-yritykset) ja 200,- euroa (suuret yritykset) ja henkilöjäsenille 30,- euroa. Vuonna 2015 jäsenmaksutulot olivat 5.590,00 euroa. Tilikauden alijäämää oli -1.500,81 euroa.

Vuonna 2013 vuosikokouksen tekemän päätöksen mukaisesti kauppayhdistys on sijoittanut 10.000,00 euroa Nordea Säästö 25 Kasvu –rahastoon (75% varoista korkorahastoihin ja 25% osakerahastoihin).
Obligaatioihin sijoitetut varata 16.700,00 euroa säilytettiin ennallaan.

Sihteeristö ja hallintopalvelut
Kauppayhdistyksen hallintopalvelut hoidettiin Keskuskauppakamarissa.

Suomi-ASEAN kauppayhdistys
c/o Keskuskauppakamari, PL 1000, 00101 Helsinki
Tel. 358-9-4242 6228
e-mail: hanna-leena.harma@chamber.fi

Kauppayhdistyksen vuosikokous 
Kauppayhdistyksen vuosikokous pidettiin 3. kesäkuuta Ravintola Pääpostin tiloissa Helsingissä.
Varsinaisen vuosikokouksen jälkeen järjestettiin miniseminaari ”HO CHI MINH CITY – liiketoimintaympäristö ja investointimahdollisuudet”. Seminaarissa puhuivat Jani Kaulo, Asia-Finland Law Consulting; Trang Trung Son, Ho Chi Minh Cityn investointivirasto sekä Finnpartnershipin ja Finnfundin edustajat.

25-vuotisjuhlavastaanotto
Vuosi 2015 oli kauppayhdistyksen 25-vuotisjuhlavuosi. Juhlavuoden päätapahtuma oli 3.12. järjestetty kauppayhdistyksen juhlavastaanotto Ravintola Ryan Thaissa Helsingissä. Lämminhenkiseen verkostoitumistilaisuuteen osallistui kauppayhdistyksen jäseniä sekä Indonesian, Malesian, Thaimaan ja Vietnamin suurlähettiläät Suomessa.

Kauppayhdistyksen muu toiminta
7.4. kauppayhdistys järjesti yhteistyössä Team Finlandin kanssa keskustelutilaisuuden Vietnamista Da Nangin kaupungista tulevan delegaation Suomen vierailun yhteydessä. Tilaisuudessa puhuivat:
-Mikko Kuuskoski, FINNFUND
-Tran Tho, Chairman, Da Nang People’s Council, Leader of the Vietnamese Delegation
-Lam Quang Minh, Director, Da Nang Investment Promotion Center
-Reino Hyvärinen, Kone Corporation.
-Suvi Lähdevuori, Finnpartnership.
Mikko Kuuskoski toimi tilaisuuden moderaattorina.

19.5. järjestettiin ”ASEAN Business Seminar” Finpron auditoriossa Helsingissä. Seminaarissa puhuivat:
-Pietro Karjalainen, CEO, FinnSEA Oy
-Joona Selin, EU Outreach & Business Support Manager, EU-Philippines Business Network
-Minna Saneri, General Manager, EU-Malaysia Chamber of Commerce and Industry
-Jana Ackermann, Deputy Director, EU-Vietnam Business Network
-Joaquim Torrinha, Senior Project Officer, EU-Indonesia Business Network.
Pietro Karjalainen, FinnSEA Oy, toimi tilaisuuden moderaattorina.
Seminaarin järjestivät Finpro ja Suomi-Asean kauppayhdistys yhteistyössä EU-ASEAN Business Networksien kanssa.

31.8. kauppayhdistys järjesti perinteisen suurlähettilästilaisuuden. Tilaisuuteen osallistuvat Suomen suurlähettiläät Päivi Hiltunen-Toivio, Kimmo Lähdevirta, Paula Parviainen, Matti Pullinen, Kirsti Westphalen sekä johtava virkamies (Yangonin-yhteystoimisto) Jarmo Kuuttila. Suurlähettiläät antoivat lyhyet katsaukset alueidensa ajankohtaisista asioista.  Tämän jälkeen oli varattu aikaa kysymyksille ja keskustelulle.

Lisäksi kauppayhdistyksen jäsenille tiedotettiin ja jäsenet kutsuttiin moniin Suomen ja Aseanin alueen väliseen kauppaan liittyviin tilaisuuksiin ja seminaareihin, mm.
-4.6. Ulkoministeriön ja Filippiinien suurlähetystön seminaari ”A Little Slice of the Philippine Pie – Strategic Opportunities in the Philippines for Finnish SMEs”
-7.9. Ulkopoliittisen instituutin seminaari “Towards the ASEAN Community: Prospects and Challenges”
-23.9. Thaimaan suurlähetystön, Thailand Board of Investmentin ja Finpron seminaari “Thailand – land of investment”
-28.10. Malesian suurlähetystön seminaari “Investment in Malaysia”
-EU Business Avenues ja ASEAN IPR Helpdeskin webinaarit

Hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ovat osallistuneet eri ASEAN -maiden taloutta koskeviin seminaareihin ja muihin tilaisuuksiin sekä ovat tavanneet ASEAN -maiden suurlähettiläitä toimintavuoden aikana.

Kauppayhdistyksen kotisivuille osoitteessa www.kauppayhdistys.fi on toimintavuoden aikana lisätty uutiskirjeitä, tiedotteita ja tietoa messuista ASEAN-alueella. Kotisivujen lisäksi kauppayhdistys on toiminut yhteistyössä mm. Finpron ja Ulkoasiainministeriön kanssa tiedottaen jäsenilleen meneillään olevista hankkeista enimmäkseen sähköpostitse.

Helsingissä, maaliskuussa 2016
Hallitus