Toimintakertomus

TOIMINTAKERTOMUS 2017
Vuosi 2017 oli yhdistyksen 27. toimintavuosi.

Kauppayhdistyksen hallitus

Yhdistyksen hallituksen vuonna 2017 muodostivat:
Puheenjohtaja
Nicholas Oksanen Pöyry Finland Oy
Varapuheenjohtaja
Jani Kaulo Asia-Finland Law Consulting
Jäsenet
Pekka Hemmi Nordic Ventures Finland Oy
Niina Ilveskivi-Tuomala Varova Oy
Vesa Kalenius Handelsbanken
Jussi Tourunen Finnfund

Kauppayhdistyksen sihteerinä toimi asiantuntija Hanna-Leena Harma, Keskuskauppakamari.
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kolme kertaa: 3.3. ja 28.8. järjestetyt hallituksen kokoukset sekä 29.5. järjestetty strategiakokous.

Toiminnantarkastajat
Kauppayhdistyksen toiminnantarkastajina toimivat:
Varsinaiset toiminnantarkastajat
Pentti Flink
Antero Lahtinen
Varatoiminnantarkastajat
Esa Linna
Jukka Nuortio.

Kauppayhdistyksen jäsenistö

Vuoden 2017 lopussa jäseniä oli 54, joista yritysjäseniä oli 32 ja henkilöjäseniä 13 sekä lisäksi 9 yhteistyötahoa (vrt. 31 / 15 / 9 vuoden 2016 lopussa).

Kauppayhdistyksen talous

Jäsenmaksun suuruus kertomusvuonna oli yritysjäsenille 100,- euroa (pk-yritykset) ja 200,- euroa (suuret yritykset) ja henkilöjäsenille 30,- euroa. Vuonna 2017 jäsenmaksutulot olivat 5.690,00 euroa. Tilikauden alijäämää oli -2.185,52 euroa

Vuonna 2013 vuosikokouksen tekemän päätöksen mukaisesti kauppayhdistys on sijoittanut 10.000,00 euroa Nordea Säästö 25 Kasvu –rahastoon (75% varoista korkorahastoihin ja 25% osakerahastoihin).
Obligaatioihin sijoitetut varata 16.700,00 euroa säilytettiin ennallaan.

Sihteeristö ja hallintopalvelut

Kauppayhdistyksen hallintopalvelut hoidettiin Keskuskauppakamarissa.

Suomi-ASEAN kauppayhdistys
c/o Keskuskauppakamari, PL 1000, 00101 Helsinki
Tel. 358-9-4242 6228
e-mail: hanna-leena.harma@chamber.fi

Kauppayhdistyksen vuosikokous

Kauppayhdistyksen vuosikokous pidettiin 3. toukokuuta WTC Helsingin Marskin Salissa.
Varsinaisen vuosikokouksen jälkeen järjestettiin esitelmätilaisuus, jonka puhujavieras oli Vietnamin uusi suurlähettiläs Suomessa H.E. Mrs Thi Ngoc Bich Pham

Kauppayhdistyksen muu toiminta

22.3. ”Internationalization, entrepreneurship and success in Southeast Asian (ASEAN)” seminaari. Kauppayhdistys oli mukana järjestämässä tilaisuutta yhteistyössä TEKES-BEAMin ja Nordic-Asean Business Forum Ry:n kanssa.

4.4. Aasia-kauppayhdistysten (Kiina, Hongkong, Japani, Korea, Asean ja Intia) verkostoitumistilaisuus teemalla ”Kiina muovaa Aasian maisemaa”. Tilaisuuden puhujavieras oli Sari Arho Havrén, Consul (Innovation) Tekes.

22.5. ”Philippine Business Event” -seminaari ja verkostoitumistilaisuus yhteistyössä Ministry of Trade and Industry and the Board of Investments of the Philippines ja Nordic Chamber of Commerce in Manila kanssa. Tilaisuudessa puhuivat:
-Jukka Nyrölä, Filippiinien kunniakonsuli Suomessa
-Angelica Cayas, Director, International Investments Promotion Service (IIPS), Department of Trade and Industry/Board of Investment
-Joona Selin, Executive Director, NordCham Philippines
-Mr. Erik M. Nielsen, IT-BPM industry representative & President, Global Process Manager.

18.8. “Maailman markkinat 2017 – kasvua liiketoimintaan Kaakkois-Aasiasta ja Australiasta” -seminaari yhteistyössä Team Finlandin kanssa. Tilaisuudessa puhuivat:
-Jani Kaulo, varapuheenjohtaja, Suomi-Asean kauppayhdistys
-Markku Keinänen, alivaltiosihteeri, taloudelliset ulkosuhteet, Ulkoasiainministeriö
-Juha Miikkulainen, aluejohtaja, Aasian ja Tyynenmeren alue, Finpro.
Timo Vuoren, johtaja, kansainväliset asiat, Keskuskauppakamari, moderoimaan suurlähettiläspaneeliin osallistuivat:
-Satu Suikkari-Kleven, Suomen suurlähettiläs Thaimaa, Kambodzha
-Petri Puhakka, Suomen suurlähettiläs Malesia, Filippiinit
-Paula Parviainen, Suomen suurlähettiläs Singapore
-Päivi Hiltunen-Toivio, Suomen suurlähettiläs Indonesia
-Lars Backström, Suomen suurlähettiläs Australia
-Eija Tynkkynen, Finpron maajohtaja, Vietnam
-Petri Wanner, vastuuvirkamies, Myanmar.

Riku Mäkelän, erityisasiantuntija, Ulkoasiainministeriö/Singapore moderoimaan yrityspaneeliin osallistuivat:
-Marko Mäkinen, Head of Energy – APAC, Vaisala Oyj
-Sami Rauhala, Vice President, Sales – APAC, Quuppa Oy
-Marjaana Suutarinen, Toimitusjohtaja, Helsingin Yliopisto – Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ Oy.

24.10. Seminaari ”Recent legal developments in Singapore – what companies should know”. Puhujavieraat Franca Ciambella, Managing Director, ja Lin Ying Xin, Legal Associate, Consilium Law Corporationista.

23.11. Kuuden Aasia ja Australia kauppayhdistyksen yhteinen pikkujoulutilaisuus. Tilaisuudessa puhuivat: Johnny Åkerholm, talouspoliittinen neuvonantaja, Keskuskauppakamari, ja Ilkka Saarinen, apulaisosastopäällikkö, Ulkoministeriö. Asean kauppayhdistyksen puheenjohtaja Nicholas Oksanen toimi tilaisuuden moderaattorina.

Lisäksi kauppayhdistyksen jäsenille tiedotettiin ja jäsenet kutsuttiin moniin Suomen ja Aseanin alueen väliseen kauppaan liittyviin tilaisuuksiin ja seminaareihin, mm.
-9.5. ”Thailand – land of investment. Many opportunities at the centre of ASEAN, a growing market with 600+ million consumers” -seminaari
-11.9. “ASEAN 50 Years” -seminaari
-Team Finland delegaatiomatkat Myanmariin, Singaporeen, Indonesiaan, Vietnamiin
-EU Business Avenues ja ASEAN IPR Helpdeskin webinaarit.

Kauppayhdistyksen sihteeri Hanna-Leena Harma osallistui Ulkomaankauppaministeri Kai Mykkäsen vetämälle yritysdelegaatiomatkalle Myanmariin 7.-10.2.2017 Keskuskauppakamarin ja kauppayhdistyksen edustajana.

Hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ovat osallistuneet eri ASEAN -maiden taloutta koskeviin seminaareihin ja muihin tilaisuuksiin sekä ovat tavanneet ASEAN -maiden suurlähettiläitä toimintavuoden aikana.

Kauppayhdistyksen kotisivuille osoitteessa www.kauppayhdistys.fi on toimintavuoden aikana lisätty uutiskirjeitä, tiedotteita ja tietoa messuista ASEAN-alueella. Kotisivujen lisäksi kauppayhdistys on toiminut yhteistyössä mm. Team Finland toimijoiden kanssa tiedottaen jäsenilleen meneillään olevista hankkeista sähköpostitse.

Helsingissä, maaliskuussa 2018
Hallitus