Toimintakertomus

TOIMINTAKERTOMUS 2018

Vuosi 2018 oli yhdistyksen 28. toimintavuosi.

 

Kauppayhdistyksen hallitus

 

Yhdistyksen hallituksen vuonna 2018 muodostivat:

Puheenjohtaja

Jani Kaulo                                     Asia-Finland Law Consulting

Varapuheenjohtaja

Kim Lucander                              Pöyry Finland Oy

Jäsenet

Pekka Hemmi                               Nordic Ventures Finland Oy

Niina Ilveskivi-Tuomala               Varova Oy

Vesa Kalenius                              Handelsbanken

Jussi Tourunen                             Finnfund

 

Kauppayhdistyksen sihteerinä toimi asiantuntija Hanna-Leena Harma, ja loppuvuodesta Hannele Visuri, Keskuskauppakamari.

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kolme kertaa: 9.3., 19.6., ja 24.9.2019.

 

Toiminnantarkastajat

Kauppayhdistyksen toiminnantarkastajina toimivat:

Varsinaiset toiminnantarkastajat

Pentti Flink

Antero Lahtinen

Varatoiminnantarkastajat

Esa Linna

Jukka Nuortio.

 

Kauppayhdistyksen jäsenistö

 

Vuoden 2018 lopussa jäseniä oli 43, joista yritysjäseniä oli 30 ja henkilöjäseniä 13 sekä lisäksi 9 yhteistyötahoa.

 

Kauppayhdistyksen talous

 

Jäsenmaksun suuruus kertomusvuonna oli yritysjäsenille 100,- euroa (pk-yritykset) ja 200,- euroa (suuret yritykset) ja henkilöjäsenille 50,- euroa. Vuonna 2018 jäsenmaksutulot olivat 5.550,00 euroa. Tilikauden alijäämää oli -2.016,34 euroa

 

Vuonna 2013 vuosikokouksen tekemän päätöksen mukaisesti kauppayhdistys on sijoittanut 10.000,00 euroa Nordea Säästö 25 Kasvu –rahastoon (75% varoista korkorahastoihin ja 25% osakerahastoihin).

Obligaatioihin sijoitetut varat 16.700,00 euroa säilytettiin ennallaan.

Sihteeristö ja hallintopalvelut

Kauppayhdistyksen hallintopalvelut hoidettiin Keskuskauppakamarissa.

 

Suomi-ASEAN kauppayhdistys

c/o Keskuskauppakamari, PL 1000, 00101 Helsinki

Tel. 358-9-4242 6228

e-mail: hanna-leena.harma@chamber.fi ja Hannele.visuri@chamber.fi

 

Kauppayhdistyksen vuosikokous

 

Kauppayhdistyksen vuosikokous pidettiin 8. toukokuuta WTC Helsingin Marskin Salissa.

Varsinaisen vuosikokouksen jälkeen järjestettiin esitelmätilaisuus, jonka puhujavieras oli Jari Hietala, Asia Sales Channels Ltd. Hietala on Bangokissa toimivan Thai-Finnish Chamber of Commercen puheenjohtaja. Paikalla oli 15 henkilöä.

 

Kauppayhdistyksen muu toiminta

23.1.2018 seminaari: Indonesia and the Philippines Business Seminar.

9.2.2018 Suurlähettilästapaaminen – Vietnam, paikalla 8 henkilöä.

14.3.2018 Suurlähettilästapaaminen – Myanmar, paikalla 14 osallistujaa.

31.8.2018 Suurlähettilästilaisuus, jossa paikalla 26 henkilöä, ja useamman maan suurlähettiläät.

29.10. 2018 tapaaminen Vietnamin Thai Nguyen-maakunnan delegaation kanssa.

23.11.2018 kauppayhdistyksen vieraana Thaimaan suurlähettiläs H.E.Mr. Nopporn Adchariyavanich. Paikalla oli 7 jäsentä.

27.11.2018 Aasian kauppayhdistysten yhteinen glögitilaisuus.

10.12.2018 seminaari aiheesta: Business Opportunities in South Kalimantan Province, Indonesia, Indonesian lähetystössä. Paikalla oli 6 yhdistyksen edustajaa.

 

 

Hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ovat osallistuneet eri ASEAN -maiden taloutta koskeviin seminaareihin ja muihin tilaisuuksiin sekä ovat tavanneet ASEAN -maiden suurlähettiläitä toimintavuoden aikana.

 

Kauppayhdistys allekirjoitti yhteistyösopimuksen 27.8.2018 The Trade Promotion and Enterprise Support Center (TPESC)/Hanoi Association for Small and Medium Enterprises- organisaation kanssa.

 

Kauppayhdistyksen kotisivuille osoitteessa www.kauppayhdistys.fi on toimintavuoden aikana lisätty uutiskirjeitä, tiedotteita ja tietoa messuista ASEAN-alueella. Kotisivujen lisäksi kauppayhdistys on toiminut yhteistyössä mm. Team Finland toimijoiden kanssa tiedottaen jäsenilleen meneillään olevista hankkeista sähköpostitse.

 

Helsingissä, maaliskuussa 2019

 

Hallitus