21.5.2019

Suomi-Kiina kauppayhdistys ja CCPIT

Suomi-Kiina kauppayhdistyksen hallitus toivotti 21.5.2019 vastaan puheenjohtaja Päivi Leiwon johdolla vieraaksemme China Council for the Promotion of International Trade UK:n toimiston edustajat Keskuskauppakamarilla. CCPIT:n edustajat olivat Ms. Yun Chang and Ms. Liu Yingshuang.

CCPIT:n UK:n toimisto vastaa pohjoismaista, Iso-Britanniasta ja Irlannista viennin edistämisen osalta. Kauppayhdistys haluaa jatkaa ja syventää yhteistyötä CCPIT:n kanssa tulevaisuudessa.

Lisätietoja organisaatiosta täältä.

 

 

8.4.2017

Kiinan presidentin Xin Suomen-vierailu nosti suhteet uudelle tasolle

Uutiset, 6.4.2017

Suomen ja Kiinan presidentit antoivat keskiviikkoisen tapaamisensa yhteydessä yhteisjulistuksen Suomen ja Kiinan välisestä kumppanuudesta, jonka odotetaan nostavan maiden väliset suhteet uudelle tasolle.

Kumppanuusjulistus kattaa maiden välisen yhteistyön ja vuoropuhelun syventämisen niin kahdenvälisissä kuin kansainvälisissäkin asioissa. Presidenttien läsnä ollessa sovittiin myös pandojen suojeluyhteistyöstä, mikä mahdollistaa pandapariskunnan saamisen Ähtärin eläinpuistoon.

Suomen ja Kiinan välinen kumppanuus täydentää EU:n ja Kiinan välistä laajaa strategista kumppanuutta. Julistuksessa todetaan, että maat tulevat edistämään yhteisiä toimia, joilla vastataan maailmanlaajuisiin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen ja kestävän kehityksen kysymyksiin.

Julistuksessa osapuolet korostavat myös ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen edistämisen tärkeyttä.

Suomi ja Kiina sopivat lisäksi käytännön yhteistyön laajentamisesta muun muassa kaupan eri sektoreilla, investoinneissa, innovaatioiden edistämisessä, ympäristönsuojelussa, arktisissa asioissa sekä koulutus- ja tiedeyhteistyössä.

Yhteistyötä tiivistetään myös turismin ja talviurheilun aloilla. Presidentit päättivät, että vuosi 2019 on talviurheilun teemavuosi maiden välisissä suhteissa.

Artikkeli luettavissa kokonaisuudessaan: http://formin.fi/public/default.aspx?contentid=360477&nodeid=17227&contentlan=1&culture=fi-FI

20.12.2016

Kiina-verkostot

Suomalais-Kiinalainen kauppayhdistys järjesti verkostoitumistilaisuuden marraskuun lopulla teemalla “Kiina-verkostot”.

Tilaisuudessa puhuivat Johanna Ikäheimo, hallituksen puheenjohtaja, Lappset Group Oy; Matti Nojonen, KTT. Professori Kiinan yhteiskunta ja kulttuuri, Lapin yliopisto sekä Heikki Autto, yhteyspäällikkö, Lapin yliopisto.

Verkostot tai henkilösuhteet (guanxi) ovat yksi keskeisimpiä menestystekijöitä Kiinan markkinoilla. Aihepiiristä julkaistaan toistuvasti “menestysoppaita” miten toimia ja verkostoitua Kiinassa. Nämä lähestymistavat perustuvat länsimaisten omiin teoreettisiin malleihin tai stereotypioita vahvistaviin oletuksiin. Professori Nojonen lähestyi aihepiiriä kiinalaisten omien ajattelumallien kautta. Hänen lähestyminen ei vain riko vallitsevia länsimaisia käsityksiä guanxi käytännöistä ja malleista, vaan tarjoaa “sisäsyntyisen” ja samalla hyvin käytännöllisen tavan ymmärtää guanxia. Alustuksessa analysoidaan niin instituutioiden ja kulttuurin vaikutusta verkostojen syntyyn ja ylläpitoon.

Tämän lisäksi alustuksessa käsiteltiin strategista ajattelua kulttuurisena ilmiönä. Lähtökohtana on yksinkertainen johtopäätös siitä, että kaikki inhimillinen toiminta on kulttuurisidonnaista ja tuottaa kulttuuria; ihmiset tekevät strategista ajattelua ja työtä, joten strategiaa voidaan analysoida kulttuurisena ilmiönä. Kiinalaisella strategisella ajattelulla on yli kahden vuosituhannen katkeamaton jatkumo. Perinteisessä Kiinassa ei tunnettu meidän “strategia” ja “taktiikka” käsitteitä, vaan heillä oli omat sisäsyntyiset strategista ajattelua ohjaavat käsitteet ja ajattelutavat. Tämä jatkumo näkyy edelleen kiinalaisen strategisessa ajattelussa.

Kumpikin aihepiiri, guanxi ja perinteinen strateginen ajattelu, perustuu Nojosen pitkäaikaiseen tutkimustyöhön ja tuloksiin. Nojonen väitteli guanxista ja sen alueellisista eroista ja on julkaissut kaksi kirjaa perinteisestä kiinalaisesta strategisesta ajattelusta.

Matti Nojosen ja Heikki Auton esitykset tilaisuudess:
verkostoista-ja-strategisesta-ajattelusta_nojonen
lapin-yliopiston-kiina-fokuksesta_autto

27.7.2016

Suomalaisten telealan yritysten osaaminen kiinnostaa Kiinan markkinoilla

Finpro 7.7.2016
Tiedote

Älypuhelinten yleistyminen ja mobiilidatan käytön kasvu Kiinassa kuormittavat paikallisia mobiiliverkkoja ja luovat teleoperaattoreille paineita vastata muuttuviin kulutustottumuksiin. Haastava tilanne avaa uusia mahdollisuuksia myös suomalaisille alan asiantuntijayrityksille. Finpron johtama Team Finland -kasvuohjelma Connectivity from Finland vei kesä-heinäkuun vaihteessa suomalaisia telealan yrityksiä Shanghain Mobile World Congressiin etsimään kumppaneita ja bisnesmahdollisuuksia.

Lue koko tiedote täältä.