Suomalais-Korealainen kauppayhdistys ry – Finnish-Korean Trade Association

Korealainen temppeli

Toimintaperiaate

Suomalais-Korealainen Kauppayhdistys ry on perustettu 1986 edistämään Suomen ja Korean Tasavallan välistä kauppaa, investointeja ja taloudellista yhteistyötä. Jäsenyys on avoin kaikille kiinnostuneille yrityksille, organisaatioille ja yksityishenkilöille.

Jäsentilaisuudet

Kauppayhdistys tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden saada ajankohtaista tietoa ja yhteyksiä järjestämällä kokouksia, joihin liittyy esitelmiä sekä seminaareja ja erillisiä luentotilaisuuksia. Puhujiksi tilaisuuksiin kutsutaan edustajia Korean-kauppaa tuntevista yrityksistä, viranomaisista, Korean Tasavallan suurlähetystöstä sekä Suomessa vierailevien Korean Tasavallan talouselämän edustajia.

Jäsenkunta

Tällä hetkellä kauppayhdistyksellä on noin 40 jäsentä, joiden joukossa on eri kokoisia teollisuuden, pankkitoiminnan ja rahoituksen, konsultoinnin, kuljetuksen, tuonnin, viennin ja vähittäiskaupan yrityksiä.

Tiedotteet ja tiedotusvälineet

Kauppayhdistys tiedottaa jäsenilleen ajankohtaisista Korean Tasavallan talouselämään ja ulkomaankauppaan liittyvistä artikkeleista ja julkaisuista, messuista jne. Lisäksi kauppayhdistys pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan Suomen ja Korean Tasavallan taloussuhteiden esilläoloon tiedotusvälineissä.

Viranomais- ja järjestöyhteydet

Kauppayhdistys toimii yhteistyössä Team Finland -toimijoiden, Elinkeinoelämän keskusliiton ja muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa sekä tarjoaa jäsenilleen tätä kautta toimivat yhteydet näihin tahoihin Korean Tasavaltaan liittyvissä taloussuhteissa.

Stipendirahasto

Kauppayhdistys ylläpitää stipendirahastoa, jonka tarkoituksena on tukea suomalaisten opiskelijoiden ja tutkijoiden Korean Tasavallan talouteen tai maittemme väliseen kauppaan liittyviä opinnäytteiden, erilaisten selvitysten ja tutkimusten laatimista.
Jäsenmaksu vuonna 2018: yritykset 180 € ja henkilöjäsenet 50 €. Uusilla jäsenillä on mahdollisuus liittyä jäseneksi kahdeksi vuodeksi (2018-2019), jolloin jäsenmaksun suuruus on 330 €.