Johtokunta / Board of Directors

JOHTOKUNTA 2017 / BOARD OF DIRECTORS 2017

Puheenjohtaja / Chairman
Jukka Kuusala, Handelsbanken

Jäsenet/ Members
Ilmi Aho, Finnfund
Anne Lagus, Stora Enso Oyj
Mira Yavuz, henkilöjäsen