Vuosikertomus

SUOMALAIS-TURKKILAISEN KAUPPAYHDISTYKSEN RY:N VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2017

TOIMINTA
Vuosi 2017 oli yhdistyksen 54. toimintavuosi.

Vuosikokous
Kauppayhdistyksen vuosikokous pidettiin 31.5. WTC Helsingissä. Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.
Varsinaisen vuosikokouksen jälkeen järjestettiin keskustelutilaisuus, jonka alusti Halil Gürhanli, Research Fellow, politiikan ja talouden tutkimuksen laitos, Helsingin yliopisto.

Muut tapahtumat
16. kesäkuuta järjestettiin Team Finland Turkki-kiertueen päätöstilaisuus Helsingissä. Seminaarissa puhuivat:
-Jukka Kuusala, puheenjohtaja, Suomalais-Turkkilainen kauppayhdistys
-suurlähettiläs Päivi Kairamo, Suomen suurlähetystö – Ankara
-Şenay Akyıldız, Project Manager, TEPAV (The Economic Policy Research Foundation of Turkey)
-Arto Mankinen, erityisasiantuntija, Suomen suurlähetystö – Ankara
-Talha Dayi, Junior Advisor, Finpro Turkey
-Ching-Yi Wang, asiantuntija, Finpro – Enterprise Europe Network
-Kari Komulainen, johtaja, TEKES
-Teemu Polo, Head of Services, Startups, NewCo.
Team Finland Turkki -kiertue vieraili 12.-16.6. Helsingin lisäksi Rovaniemellä, Kokkolassa ja Jyväskylässä.

31. elokuuta järjestettiin perinteinen suurlähettilästilaisuus. Tilaisuuden puhujavieras oli suurlähettiläs Päivi Kairamo. Suurlähettiläs Kairamo teki katsauksen Turkkiin liittyviin ajankohtaisiin asioihin.

13. marraskuuta järjestettiin yhteistyössä Finpron ja Helsingin seudun kauppakamarin kanssa ”Turkey – Investment and Business Opportunities” -seminaari. Tilaisuudessa puhuivat:
-Jukka Salo, johtaja – Team Finland palvelut, Finpro Oy
-suurlähettiläs Adnan Başağa, Turkin suurlähetystö – Helsinki
-Mehmet Cengiz ARABACI, Head of Department, Ministry of Economy of Turkey
-Burak AVCI, Expert, Ministry of Economy of Turkey.

Kauppayhdistyksen jäsenille lähetettiin toimintavuoden kuluessa Suomen ja Turkin väliseen kauppaan liittyvää materiaalia sekä tilaisuuksien kutsuja sähköpostilla ja/tai postitse.

JÄSENET
Vuoden lopussa kauppayhdistyksessä oli 19 yritys- ja yhteisöjäsentä (22 yritys- ja yhteisöjäsentä vuoden 2016 lopussa) ja 4 henkilöjäsentä (5 henkilöjäsentä vuoden 2016 lopussa).

TALOUS
Vuonna 2017 kauppayhdistyksen jäsenmaksu oli 190,- euroa yritysjäseniltä ja 35,- euroa henkilöjäseniltä. Jäsenmaksu uusille jäsenille oli 95,- euroa (liittymisvuonna). Jäsenmaksutulot toimintavuonna olivat 3.275,00 euroa.
Tilikauden alijäämä oli -425,15 euroa.

YHDISTYKSEN JOHTOKUNTA

Yhdistyksen johtokunta kokoontui kaksi kertaa kertomusvuoden aikana: 10.4. ja 13.12.2017.
Johtokunnan kokoonpano oli:

Puheenjohtaja
Jukka Kuusala Handelsbanken Suomi
Muut jäsenet
Ilmi Aho FINNFUND
Anne Lagus Stora Enso Oyj
Mira Yavuz henkilöjäsen.

TOIMINNANTARKASTAJAT

Toiminnantarkastajana toimi Pentti Flink ja Jukka Koivumäki, Helsingin seudun kauppakamari sekä varatoiminnantarkastajina Thomas Björkman, Nordea ja Timo Karppinen, OP.

SIHTEERISTÖ

Keskuskauppakamari on hoitanut kauppayhdistyksen sihteeristön.
Yhdistyksen sihteerinä toimi asiantuntija Hanna-Leena Harma, Keskuskauppakamari.

Yhteystiedot
Suomalais-Turkkilainen kauppayhdistys ry
c/o Keskuskauppakamari
PL 1000, 00101 Helsinki
e-mail: hanna-leena.harma@chamber.fi
Puh. 09-4242 6228

Helsingissä, maaliskuussa 2018

JOHTOKUNTA