Vuosikertomus

SUOMI-TURKKI KAUPPAYHDISTYS RY:N VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2018

TOIMINTA

Vuosi 2018 oli yhdistyksen 55. toimintavuosi.

Vuosikokous

Kauppayhdistyksen vuosikokous pidettiin 14.5. paikassa Handelsbanken Suomi, Itämerenkatu 11-13, 00180 Helsinki. Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.

Varsinaisen vuosikokouksen jälkeen järjestettiin keskustelutilaisuus, jonka alusti Heikki Karhu, Turkki-vastuuvirkamies, Ulkoministeriö.

 

Muut tapahtumat                                                                                                                

21.8. järjestettiin jäsenistön lounastilaisuus aiheena ”Ajankohtaista Turkista”. Paikalla oli 16 jäsentä. Tilaisuuden puhujavieras on Suomen Turkin suurlähettiläs Päivi Kairamo.

23.11. järjestettiin jäsentilaisuus aiheena ”Taloudelliset väärinkäytökset ja niiden estäminen kansainvälisessä kaupassa”, jossa puhujina Tomi Liesimaa, Tiia Railovaara-Kärnä, Ake Turunen, ja Jukka Sallinen. Paikalla oli 20 jäsentä.

Kauppayhdistyksen jäsenille lähetettiin toimintavuoden kuluessa Suomen ja Turkin väliseen kauppaan liittyvää materiaalia sekä tilaisuuksien kutsuja sähköpostilla ja/tai postitse.

 

JÄSENET

Vuoden lopussa kauppayhdistyksessä oli 16 yritys- ja yhteisöjäsentä (19 yritys- ja yhteisöjäsentä vuoden 2017 lopussa) ja 3 henkilöjäsentä (4 henkilöjäsentä vuoden 2016 lopussa).

TALOUS

Vuonna 2018 kauppayhdistyksen jäsenmaksu oli 200,- euroa yritysjäseniltä ja50,- euroa henkilöjäseniltä. Jäsenmaksu uusille jäsenille oli 100,- euroa (liittymisvuonna). Jäsenmaksutulot toimintavuonna olivat 3.300,00 euroa.  Tilikauden alijäämä oli -241,81 euroa.

YHDISTYKSEN JOHTOKUNTA

Yhdistyksen johtokunta kokoontui kaksi kertaa kertomusvuoden aikana: 8.3. ja 19.9.2019

Johtokunnan kokoonpano oli:

Puheenjohtaja

Jukka Kuusala                    Handelsbanken Suomi

Muut jäsenet

Ilmi Aho                            FINNFUND

Anne Lagus                       Stora Enso Oyj

Mira Yavuz                        henkilöjäsen.

 

TOIMINNANTARKASTAJAT

Toiminnantarkastajana toimi Pentti Flink ja Jukka Koivumäki, Helsingin seudun kauppakamari sekä varatoiminnantarkastajina Niina Ilveskivi-Tuomala, Varova Oy ja Timo Karppinen, OP.

SIHTEERISTÖ

 Keskuskauppakamari on hoitanut kauppayhdistyksen sihteeristön tehtävät. Yhdistyksen sihteerinä toimi asiantuntija Hanna-Leena Harma, sekä yhteyspäällikkö Anne Hatanpää, Keskuskauppakamari.

 

Yhteystiedot

Suomalais-Turkkilainen kauppayhdistys ry

c/o Keskuskauppakamari

PL 1000, 00101 Helsinki

e-mail: anne.hatanpaa@chamber.fi

Puh. 09-4242 6228

 

Helsingissä, maaliskuussa 2019

 

JOHTOKUNTA