Vuosikertomus

SUOMALAIS-TURKKILAISEN KAUPPAYHDISTYKSEN RY:N VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014

TOIMINTA
Vuosi 2016 oli yhdistyksen 53. toimintavuosi.

Vuosikokous
Kauppayhdistyksen vuosikokous pidettiin 3.6.2016 Fiskarsin Campuksella Helsingissä. Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.
Varsinaisen vuosikokouksen jälkeen järjestettiin esitemätilaisuus, jonka puhujavieras Matti Malminen, Director, Trade & Export Finance, Konecranes, puhui aiheenaan ”Turkin ja Lähi-idän viennin keinot ja uhkakuvat yrityksen kannalta”.

Muut tapahtumat    
16. maaliskuuta järjestettiin esitelmätilaisuus, jonka puhujavieras oli Toni Alaranta, vanhempi tutkija, mm. Turkin sisä- ja ulkopolitiikka, Ulkopoliittinen instituutti.

30. elokuuta järjestettiin perinteinen suurlähettilästilaisuus. Tilaisuuden puhujavieras oli suurlähettiläs Nina Vaskunlahti. Suurlähettiläs Vaskunlahti teki katsauksen Turkkiin liittyvistä ajankohtaisista asioista. Tilaisuuteen osallistui myös syyskuussa suurlähettiläänä Ankarassa aloittanut Päivi Kairamo.

8. joulukuuta järjestettäväksi suunniteltu esitelmätilaisuus jouduttiin perumaan puhujavieras Juha Kukkolalle, Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon laitos, tulleen esteen vuoksi.

Kauppayhdistyksen puheenjohtaja Jukka Kuusala osallistui 6. huhtikuuta Turkin pääministerin, Ahmet Davutoglun, Suomen vierailun yhteydessä järjestettyyn tilaisuuteen. Tilaisuudessa järjestettiin verkostoitumistilaisuus suomalaisille ja turkkilaisille yritysedustajille.

Kauppayhdistyksen jäsenille lähetettiin toimintavuoden kuluessa Suomen ja Turkin väliseen kauppaan liittyvää materiaalia sekä tilaisuuksien kutsuja sähköpostilla ja/tai postitse.

JÄSENET
Vuoden lopussa kauppayhdistyksessä oli 22 yritys- ja yhteisöjäsentä (24 yritys- ja yhteisöjäsentä vuoden 2015 lopussa) ja 5 henkilöjäsentä (6 henkilöjäsentä vuoden 2015 lopussa).

TALOUS
Vuonna 2016 kauppayhdistyksen jäsenmaksu oli 190,- euroa yritysjäseniltä ja 35,- euroa henkilöjäseniltä.
Jäsenmaksutulot toimintavuonna olivat 2.998,90 euroa. Tilikauden alijäämä oli 822,69 euroa.

YHDISTYKSEN JOHTOKUNTA
Yhdistyksen johtokunta kokoontui kaksi kertaa kertomusvuoden aikana: 16.3. ja 14.10.2016.

Johtokunnan kokoonpano oli:
Puheenjohtaja
Jukka Kuusala, Handelsbanken Suomi
Muut jäsenet
Ilmi Aho, FINNFUND
Anne Lagus, Stora Enso Oyj
Mira Yavuz, henkilöjäsen.

TOIMINNANTARKASTAJAT
Toiminnantarkastajana toimi Tiina Forsblom ja Jukka Koivumäki, Helsingin seudun kauppakamari sekä varatoiminnantarkastajina Pentti Flink ja Timo Karppinen, OP.

SIHTEERISTÖ
Keskuskauppakamari on hoitanut kauppayhdistyksen sihteeristön.
Yhdistyksen sihteerinä toimi asiantuntija Hanna-Leena Harma, Keskuskauppakamari.

Yhteystiedot
Suomalais-Turkkilainen kauppayhdistys ry
c/o Keskuskauppakamari
PL 1000, 00101 Helsinki
e-mail: hanna-leena.harma@chamber.fi
Puh. 09-4242 6228

Helsingissä, huhtikuussa 2017
JOHTOKUNTA