Uruguay talous on kehittynyt myönteisesti vuosia. Talouskasvu hidastui vuonna 2016, mutta tärkeimpien kauppakumppanien, Brasilian ja Argentiinan, talouksien kohentumisen uskotaan parantavan myös Uruguayn talouskasvua vuonna 2017. Poliittisen vakauden uskotaan säilyvän haasteista huolimatta. Uruguay tarjoaa suomalaisille yrityksille liiketoiminta­mahdol­li­suuksia biotalouden, kom­mu­­­nikaatio­teknologian ja koulutuksen aloilla.

Pinta-alaltaan Etelä-Amerikan  toiseksi pienin valtio Uruguay sijaitsee maanosan itärannikolla. Sen rajanaapurit ovat Brasilia pohjoisessa ja Argentiina etelässä. Maan suurin kaupunki ja pää­kaupunki Montevideo on satama- ja yliopistokaupunki, joka on kuuluisa siirtomaa-ajan maisemista ja kauniista rannoista. Uruguay vie maailmalle naudanlihaa, selluloosaa, kasviksia, maitotuotteita, kemikaaleja ja riisiä. Maahan tuodaan teollisuuden tarvikkeita, raakaöljyä ja öljyjalosteita sekä koneita ja lait­teita. Uruguayn tärkeimmät kauppakumppanit ovat Kiina, Brasilia ja Argentiina. Asukkaita Uru­guayssa on 3,4 miljoonaa.

Luotettava kauppakumppani suomalaisille yrityksille

Uruguay muistetaan löytöretkistä ja lahjakkaista jalkapalloilijoista, mutta harva tietää, että maa on yksi Etelä-Amerikan vakaimpia valtioita. Poliittisesti ja yhteiskunnallisesti vakaa Uruguay onkin osoittautunut erinomaiseksi ja luotettavaksi kumppaniksi ja liiketoimintaympäristöksi suomalaisille yrityksille. Maassa ovat suomalaisten yritysten suu­rim­mat inves­toin­nit ulko­mailla. Finnvera myöntää vientitakuita Uruguayhin ilman maasta johtuvia rajoituksia. Metsäsektorin lisäksi Uruguay tarjoaa liiketoiminta­mahdol­li­suuksia biotalouden, kom­mu­­­nikaatioteknologian ja koulutuksen aloilla. Myös teiden, satamien ja siltojen rakentaminen ja rautatieverkoston kehit­täminen vaativat inves­toin­teja ja tarjoavat samalla liike­toimin­tamahdollisuuksia. Uruguayn lähivuosien haasteina ovat koulu­tus­jär­jes­tel­män uudistaminen ja väestön ikääntyminen.

Kannustimia sijoittajille

Investointeja suojaavat lait, vapaat valuuttamarkkinat ja yhdenmukainen verotus tekevät Uru­guaysta houkuttelevan sijoituskohteen. Uruguay tarjoaa ulkomaisille ja kotimaisille investoijille kannustimia, joista esimerkkeinä voidaan mainita verotus, vapaakauppa-alueet sekä vapaat satamat ja lentokentät. Uruguayn satamat ja lentokentät ovat yksi vaihtoehto rahtikuljetuksille, jotka suuntautuvat Mercosur-vapakauppa-alueelle, yli 250 miljoonan asukkaan markkinoille.

Uusiutuvan energian hyödyntämisen edelläkävijä

Uruguay on onnistunut monipuolistamaan viennin rakennettaan ja lisäämään palveluiden vientiä. Kansainvälisen kaupan prosessien sujuvuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota liiketoiminnan helpottamiseksi. Montevideon ja Paysandún satamista on kehittynyt alueellisia logistiik­ka­kes­kuk­sia, joiden kautta Paraguayn ja Argentiinan tuotteita viedään maailmalle. Globaalit ICT-palvelut kas­va­vat voimak­kaasti, ja Uruguayssa on alueen nopeimmat latausnopeudet modernin infra­struk­tuurin ansiosta (Akamai, 2015). Uruguay on ollut alueellinen edelläkävijä uusiutuvan energian hyödyntämisessä. Suurin osa sähköstä tuotetaan uusiutuvista energialähteistä. Vuoden 2017 Uruguay on tavoitteeksi tuottaa 38 prosenttia sähköstä tuulivoiman avulla. Montevideolaisilla on Latinalaisen Amerikan parhain elämänlaatu (Mercer, 2016).

Julkisen talouden alijäämä ja korkea inflaatio haasteina

Talous- ja ulkopolitiikan suuret linjat ovat pysyneet vakaina ja ennustetavina. Ongelmia ovat aiheuttaneet korkea inflaatio ja julkisen talouden alijäämän kasvu. Vuonna 2016 Uruguayn budjettivaje oli 4 % BKT:sta. Kongressi on hyväksynyt useita toimenpiteitä, joilla lisätään verotuloja ja jotka tulivat voimaan vuoden 2017 alussa.

Hanna-Leena Harma Keskuskauppakamarista ja Kirsti Tarvainen Finprosta odottavat vieraita “Uruguay-Finland Business Forum 14.2.2017” -tilaisuuteen
Uruguay-Finland Business Forum 14.2.2017

Uruguayn presidentti Tabaré Vázquez, kuusi ministeriä ja yritysvaltuuskunta vierailivat Suomessa helmikuussa 2017. Finpro, Elinkeinoelämän keskusliitto, Uruguay XXI, Suomalais-Latinalaisamerikkalainen kauppayhdistys, Uruguayn suurlähetystö ja ulkoministeriö järjestivät seminaarin 14.2.2017 Säätytalolla.

Kirsi Seppäläinen, Suomalais-Latinalaisamerikkalaisen kauppayhdistyksen puheenjohtaja, Finpron Trade Commissioner Matti Landin, Suomen Argentiinan suurlähettiläs Teemu Turunen Ulkoministeriön Latinalaisen Amerikan ja Karibian yksikön päällikkö Ari Mäki

Suomen Uruguayn suurlähettiläs Teemu Turunen, Ulkoministeriön Latinalaisen Amerikan ja Karibian yksikön päällikkö Ari Mäki, Finpron Trade Commissioner Matti Landin ja Finnveran aluepäällikkö Mika Relander olivat Suomalais-Latinalaisamerikkalaisen kauppayhdistyksen vieraina 17.2.2017. He esitelmöivät myös Turussa ja Kuopiossa kauppakamarien järjestämissä tilaisuuksissa.

17.2.2017 pidetyn tilaisuuden esitelmät:

SL Teemu Turunen Suomen suurlahetysto

Team Finland Services Matti Landin Finpro 0217

Matti Landin Finpro Argentiina 0217

Finnvera Mika Relander 0217

Kirjoittaja: Anne Hatanpää, yhteyspäällikkö, Keskuskauppakamari ja Suomalais-Latinalaisamerikkalaisen kauppayhdistyksen sihteeri.