Bangladeshissa on vientipotentiaalia suomalaisyritysten energia-, satama- ja muille infrastruktuuriratkaisuille sekä palveluviennille. Lisäksi maan tietoliikennekapasiteetin ja digitaalisten ratkaisujen kehittäminen luo mahdollisuuksia suomalaisille alan toimijoille, ml. PK-yritykset. Chittagongin satama ja asevoimien hankinnat ovat näistä tärkeimmät julkiset urakat. LNG-infrastruktuuri ja voimalaitokset taas keskeisimpiä yksityisiä investointihankkeita.

Suomalaistuotteiden/-ratkaisujen kysyntä on vakaata perinteisillä vahvuusalueilla: voimalaitokset, satamien ja teollisuuden nostolaitteet, televerkot sekä hissit. Näiden osalta markkinaosuuden kasvulle on edelleen hyvät mahdollisuudet, mutta myös uusien yritysten ja toimialojen potentiaali kasvaa. Samoin koulutuksen ja osaamisen kehittämiselle on kysyntää.

Lue lisää Team Finlandin sivuilta