Puheenjohtajan tervehdys

Hyvät kauppayhdistyksen jäsenet ja kauppayhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet, tervetuloa Suomi-Keski- ja Itä-Euroopan maiden kauppayhdistyksen sivustolle.

Suomi-Keski- ja Itä-Euroopan maiden kauppayhdistys (Suomi-KIE-kauppayhdistys) edistää Suomen ja Bulgarian, Kroatian, Montenegron, Puolan, Romanian, Serbian, Slovakian, Tšekin tasavallan, Ukrainan ja Unkarin välisiä kaupallisia suhteita.

Kauppayhdistyksen puitteissa voidaan järjestää toimintaa, joka koskee tätä laajempaa aluetta (Kaukasia, Keski-Aasia, muu Eurooppa). Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä luonnollisia ja juridisia henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita Suomen ja mainittujen maiden välisestä kaupasta, sekä kannatusjäseniä.

Yhdistys on erinomainen eri toimijoiden verkottumispaikka. Yhdistys järjestää erilaisia tilaisuuksia ajankohtaisista aiheista ja välittää ajankohtaista tietoa toiminta-alueen taloudesta ja liiketoimintamahdollisuuksista. Yritys- ja henkilöjäsenet ja yhteisöjen edustajat, joilla on liikeyhteyksiä tai muuta kiinnostusta alueen maita kohtaan, ovat tervetulleita yhdistyksen jäseniksi. Yritysten jäsenyys ei ole sidottu tiettyyn henkilöön, vaan kaikki kiinnostuneet samasta yrityksestä voivat osallistua yhdistyksen tilaisuuksiin.

Vuosittainen jäsenmaksumme on 150 € yritysjäsenille ja 25 € henkilöjäsenille.

Tervetuloa verkottumaan!
Raine Pulkkinen, puheenjohtaja

KIE
Kie2
KIE3