Lippuja

Suomalais-Latinalaisamerikkalaisen kauppayhdistyksen tavoitteena on edistää Suomen ja Latinalaisen Amerikan maiden välistä kauppaa ja investointeja.

Yhdistys on erinomainen eri toimijoiden verkottumispaikka. Yhdistys järjestää erilaisia tilaisuuksia ajankohtaisista aiheista ja välittää ajankohtaista tietoa Latinalaisen Amerikan maiden taloudesta ja liiketoimintamahdollisuuksista.

Yritys- ja henkilöjäsenet ja yhteisöjen edustajat, joilla on liikeyhteyksiä tai muuta kiinnostusta Latinalaisen Amerikan maita kohtaan, ovat tervetulleita yhdistyksen jäseniksi. Yritysten jäsenyys ei ole sidottu tiettyyn henkilöön, vaan kaikki kiinnostuneet samasta yrityksestä voivat osallistua yhdistyksen tilaisuuksiin.

Vuosittainen jäsenmaksumme on 200 € yritysjäsenille ja 50 € henkilöjäsenille. Ensimmäinen vuosi on kaikille jäsenille maksuton.

Puheenjohtaja Kirsi Seppäläinen

Tervetuloa tutustumaan Suomalais-Latinalaisamerikkalaisen kauppayhdistyksen toimintaan!

Lippuja
Lattarit