Suomi-Kiina kauppayhdistys tarjoaa yhteydenpitokanavan Suomen ja Kiinan kaupassa ja taloudellisessa yhteistyössä toimiville yrityksille.

Vuodesta 1985 toiminut yhdistys jakaa monin eri tavoin tietoa Kiinan markkinoista, kauppaan ja talousyhteistyöhön liittyvän lainsäädännön kehityksestä. Yhdistyksen tilaisuuksissa esiintyy korkeatasoisia asiantuntijoita, jotka välittävät ajankohtaista tietoa Kiinan tapahtumista ja kehityssuunnista. Tilaisuudet ovat myös erinomainen kanava uusien kontaktien solmimiseen, kokemuksien vaihtamiseen ja tätä kautta Kiina-tiedon lisäämiseen. Henkilösuhteet ja suhdeverkostot (guanxi) ovatkin oleellisen tärkeitä Kiinan kaupassa.

Suomi – Kiina kauppayhdistyksellä on Kiinassa yhteistyökumppani, China Council for Promotion of International Trade ja läheiset ja hyvät yhteydet Kiinan suurlähetystöön ja sen kaupalliseen osastoon.

Jäseniä kauppayhdistyksessä on tällä hetkellä satakunta; jäsenistömme koostuu niin suurista kuin pienistäkin yrityksistä. Erityisesti toimintaansa Kiinassa aloittelevat tai sitä suunnittelevat yritykset voivat yhdistyksen puitteissa ja siellä solmittavien suhteiden avulla saada arvokasta tietoa Kiinaan jo etabloituneilta yrityksiltä.

Vuosittainen jäsenmaksumme on 200 € yritysjäsenille.

Tervetuloa tutustumaan toimintaamme!

Kuva kiinalaisen kaupan hyllyltä.

Suomi-Kiina kauppayhdistyksen kumppanina toimii EU SME Centre.