Vuodesta 2024 lähtien Suomi-Kiina kauppayhdistys tekee yhteistyötä EU SME Centre:n kanssa. SME Centre on on Euroopan unionin aloite, joka tarjoaa käytännön tukipalveluita eurooppalaisille pienille ja keskisuurille yrityksille avustaen niiden etabloitumista ja liiketoimintaa Kiinassa.

From 2024, The Finland-China Business Association has since 2024 begun cooperation with the EU SME Centre. The SME Center is a European Union initiative that provides a comprehensive range of hands-on support services to European small and medium-sized enterprises (SMEs), getting them ready to do business in China.business in China.

EU SME Centre:n valikoitua materiaalia alla. Painamalla otsikkoa pääset uudelle nettisivulle.

Raportteja
Katsauksia eri liiketoimintasektoreista. Raportit pitävät sisällään tietoa muun muassa Kiinan markkinarakenteesta ja avaintoimijoista, politiikan toimintalinjoista ja sääntelyvaatimuksista, standardeista ja sertifioinneista, ajankohtaisia luvuista ja trendeistä.

Ohjeistusta
Yksityiskohtaisia ja käytännöllisia ohjeita, joiden tarkoituksena on auttaa yrityksiä ymmärtämään markkinoillepääsyä Kiinaan eri sektoreilla.

Artikkeleita
Analyysiä ja käytännön näkemyksiä sekä tulkintoja eurooppalaisiin pk-yrityksiin vaikuttavista kiinalaisista sääntely- tai markkinakysymyksistä.

Webinaareja
Tietoa EU SME Centren webinaareista ja verkkotyöpajoista.