Liikekumppanuusohjelma Finnpartnership on eräänlainen kehitysmaaliiketoiminnan starttiraha. Sen kautta yritys voi saada avustusta esimerkiksi paikallisen kumppanin löytämiseen, toiminnan suunnitteluun ja työntekijöiden koulutukseen. Uusi kolmivuotinen ohjelmakausi toi toivottuja parannuksia, joiden ansiosta pystymme palvelemaan asiakasyrityksiämme entistä paremmin.
 
Tiedämme, että yrityksen menestyminen kohdemaan markkinoilla riippuu paljon paikallisesta kumppanista. Finnpartnership -ohjelma auttaa suomalaisia yrityksiä yhteistyökumppanien löytämisessä. Asiakkaiden omiin tarpeisiin räätälöityä palvelua on pian saatavilla Itä-Afrikan ja Kaakkois-Aasian markkinoilla yhteistyökumppanimme NIRASin kautta.

Kumppanuuksia tuetaan myös rahallisesti maksamalla paikallisten kumppanien tekemästä työstä hankkeen alkuvaiheissa. Liikekumppanuustuki kattaa sellaista työtä, jota paikallinen yhteistyökumppan tekee suomalaisen ja paikallisen yrityksen yhteisen hankkeen edistämiseksi. Markkinatutkimukset ja muut selvitykset sekä liiketoimintasuunnitelman laatiminen ovat esimerkkejä tällaisesta liikekumppanuustuella tuetusta työstä. Yrityksen liiketoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen liittyviin koulutuskuluihin on mahdollista hakea aikaisempaa enemmän liikekumppanuustukea. Kohdemaassa toimivan oman yrityksen tai yhteistyökumppanin henkilökunnan koulutusta voidaan tukea jopa 300 työpäivältä.
 
Mikäli hankkeen toteuttajina on vähintään kaksi suomalaista yritystä tai organisaatiota, tarjoamme palvelua kumppanien identifiointiin sitä haluaville yrityksille. Uusi yhteistyökumppanimme, NIRAS tuntee paikalliset liiketoimintaympäristöt ja sillä on alue- ja maatoimistot Nairobissa Keniassa sekä Hanoissa Vietnamissa. Toimistot auttavat asiakkaitamme Itä-Afrikan ja Kaakkois-Aasian markkinoilla eli Itä-Afrikassa Etiopiassa, Keniassa, Malawissa, Mosambikissa, Sambiassa, Tansaniassa ja Ugandassa sekä Kaakkois-Aasiassa Indonesiassa, Filippiineillä, Kambodžassa, Laoksessa, Malesiassa, Myanmarissa, Nepalissa, Thaimaassa ja Vietnamissa. Liikekumppanuustuen rahoituksella on mahdollista hankkia palveluita myös muilta toimijoilta, kuten paikallisilta kauppakamareilta.

Uudella ohjelmakaudella Finnpartnership tiivistää entisestään yhteistyötä muiden rahoitusinstrumenttien, kuten Developing Markets Platform (DevPlat) ja Investointituki kehitysmaille (PIF) -rahoitusinstrumentit, kanssa. Tavoitteena on aiempaa saumattomampaa rahoituspalvelua yrityksille.

Ohjelman keskeinen tavoite on aikaansaada kehitysvaikutuksia kannattavan, kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan tuloksena. Kehitysvaikutuksia ovat esimerkiksi ihmisarvoiset työpaikat, köyhimmille ihmisille suunnatut palvelut, teknologian ja osaamisen siirto, tasa-arvon lisääntyminen sekä ympäristö- ja ilmastoystävälliset ratkaisut. Tehokkaita ja kestäviä tuloksia saavutetaan usein yritysten, kansalaisjärjestöjen ja tutkimus- ja koulutuslaitosten välisten kumppanuuksien kautta. Sen vuoksi Finnpartnership -ohjelma kannustaa ja tarjoaa sekä käytännöllistä että rahallista tukea erilaisia toimijoita yhdistävien kumppanuuksien rakentamiseen.

Tietoa liikekumppanuustuen hakemisesta saa hakemustyöpajoissamme.

Finnpartnership on ulkoministeriön liikekumppanuusohjelma, joka auttaa suomalaisia yrityksiä ja muita toimijoita käynnistämään pitkäaikaista liiketoimintaa kehittyvissä maissa. Finnpartnership-ohjelman tukipalvelut tuottaa Teollisen yhteistyön rahasto Oy (Finnfund). Ohjelma tarjoaa rahallista tukea sekä koulutusta, neuvontaa ja tietopalveluita kannattavan ja vastuullisen liiketoiminnan valmistelemiseen. Finnpartnership on vuodesta 2006 alkaen tukenut yli tuhatta kehittyville markkinoille suuntaavaa suomalaista yritystä.  Ohjelman keskeinen tavoite on aikaansaada kehitysvaikutuksia kannattavan, kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan tuloksena. Kaikki Finnpartnership-ohjelman palvelut ovat asiakkailleen maksuttomia. Finnpartnershipin liikekumppanuustuen yleisehdot ohjelmakaudella 2022‒2024 on julkaistu Finnpartnershipin verkkosivuilla.