Uutisia muutoksista EU:n ja Iso-Britannian välisessä kaupassa. Pohjois-Irlannin kauppaan sovelletaan pääsääntöisesti tavarakaupassa edelleen EU:n sisämarkkinasääntelyä.

Teollisuustuotteiden merkinnät

Britannia pidensi kesällä siirtymäaikaa EU:n CE-merkintöjen käyttämisen osalta. CE-merkinnän käyttämistä voi jatkaa Britanniassa 1.1.2023 saakka (pl. lääkinnälliset laitteet, joissa jo alun perinkin oli omat siirtymäajat). Tarkempia ohjeita on annettu mm. lääkinnällisistä laitteista, rakennustuotteista, pyrotekniset tuotteista, ja raideliikenteestä. Lisätietoja asiasta löydät täältä. Rakennustuotteiden sääntelystä lisää tietoa löydät täältä.

Britannia järjestää aiheesta webinaarin yrityksille 2.9. Lisätietoja ja ilmoittautumislinkin löydät täältä!
Jos aiheesta herää kysyttävää, voitte aina lähestyä Team Finland-toimijoita tai vaihtoehtoisesti lähettää kysymyksiä suoraan UK:n viranomaisille.

Tullausmenettelyt

Iso-Britannia ottaa asteittain käyttöön tullausmenettelyjä ja tarkastuksia nk. Border Operating Model’in mukaisesti.

Britannian järjestää Pohjoismaisille yrityksille webinaarin tiistaina 14.9. Lisätietoja ja ilmoittautumislinkin löydät täältä!

Tutustu lisää aiheisiin oheisten liitteiden kautta:

STEP BY STEP GUIDE: UKNI MARKING
USING THE UKNI MARKING
NEW PRODUCT MARKINGS AND CONFORMITY ASSESSMENT
UKCA Standstill Extension