Jaakko Kangasniemen haastattelu

Onko yrityksesi harkinnut laajentamista Afrikan-markkinoille? Tai oletteko ehkä jo lähteneetkin? Afrikan maissa on kysyntää monenlaisille tuotteille ja palveluille. Nuori väestö, kaupungistuminen ja keskiluokkaistuminen sekä vientimarkkinoiden laajentuminen niin mantereen sisällä kuin sen ulkopuolelle avaavat mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Myös teollista tuotantoa on enenevässä määrin, mikä tarkoittaa kysyntää erilaisille teollisia prosesseja palveleville ratkaisuille.

”Uskomme, että monilla suomalaisilla yrityksillä on tarjottavanaan innovatiivisia ratkaisuja, joille on Afrikassa nyt kysyntää”, sanoo Finnfundin toimitusjohtaja Jaakko Kangasniemi.

Suomalainen kehitysrahoittaja ja vaikuttavuussijoittaja Finnfund on toiminut eri Afrikan maissa jo yli 40 vuotta, ja nykyisin yli puolet Finnfundin sijoituksista sijaitsee Afrikassa. Viime keväänä Finnfund avasi myös ensimmäisen maatoimistonsa Nairobiin, Keniaan.

”Olemme vuosien saatossa verkottuneet hyvin eri toimijoiden kanssa ja meidät tunnetaan hyvin. On kuitenkin tärkeää olla paikalla siellä, missä tärkeät keskustelut käydään – ja tähän Nairobi sopii erityisen hyvin. Kaupungista on muodostunut tärkeä taloudellinen keskus, jossa toimii sekä laaja joukko kansainvälisiä rahoittajia että paikallisia ja kansainvälisiä yrityksiä”, Kangasniemi kertoo.

Nairobin keskusta – Kenian pääkaupunki, Itä-Afrikka

Rahoitusta kasvulle ja kehitykselle

Finnfundilla on viisi päätoimialaa: uusiutuva energia, kestävä metsätalous, maatalous, rahoituslaitokset sekä digitaalinen infrastruktuuri ja ratkaisut. Myös muitakin toimialoja rahoitetaan: esimerkiksi terveydenhuolto ja opetussektori ovat esimerkkejä sektoreista, joilta etsitään aktiivisesti uusia, kiinnostavia rahoituskohteita.

”Rahoitamme hyvin erilaisia ja eri kokoisia yrityksiä, mutta harvemmin kyseessä ovat aivan start-upit. Tyypillisesti kyseessä ovat yritykset, jotka ovat jo saaneet liiketoiminnan käyntiin mutta hakevat nyt kasvua uusille markkinoille ja haluavat kehittää toimintaansa”, Kangasniemi kertoo.

Kolme kriteeriä: kannattavuus, vastuullisuus ja vaikuttavuus

Jokaisella Finnfundin sijoituksella on kolme kriteeriä: taloudellinen kannattavuus, vastuullisuus sekä kehitysvaikutukset. Näitä arvioidaan ennen sijoituspäätöstä sekä seurataan koko sijoituksen elinkaaren ajan. Arvioitavia asioita ovat esimerkiksi työpaikkojen määrä ja laatu, ilmastonmuutoksen vaikutukset sekä sukupuolten tasa-arvo.

Kangasniemi muistuttaa, että rahoitusta hakiessa kaiken ei tarvitse olla valmista. Apua vastuullisuuden ja vaikuttavuuden arviointiin ja kehittämiseen on saatavilla – olennaista on sitoutuminen ja toiminnan kehittäminen.

”Olemme olleet mukana monissa todella kiinnostavissa investoinneissa, joissa yritys on kasvanut ja kehittynyt alansa johtavaksi toimijaksi kyseisessä maassa tai alueella. Tämä on usein myös yksi rahoituksemme tavoite, ja näin varmistetaan myös kehitysvaikutusten jatkuvuus”, hän sanoo.

Afrikan maat ovat Euroopan naapurissa

Suomalaisesta näkökulmasta Afrikan manner saattaa tuntua joskus kaukaiselta, mutta monessa tapauksessa Afrikkaa – niin Pohjois-Afrikan maita kuin Saharan eteläpuolista Afrikkaa – kannattaa tarkastella Euroopan lähimarkkinana. Tärkeää on muistaa, että ei ole yhtä Afrikkaa, vaan tilanteet ja tarpeet maiden välillä ja niiden sisällä vaihtelevat paljon.

”Kannustaisin rohkeasti miettimään, voisiko omalle tuotteelle tai palvelulle löytyä kysyntää Afrikan maista. Joskus kyse on perusasioista, kuten sähköstä tai rakennustarvikkeista, mutta joskus kyse voi olla täysin uusista innovaatioista. Esimerkiksi digitaalisten sovellusten käytössä, nettimaksamisessa ja -kaupassa ollaan monissa maissa Suomea edellä, mikä saattaa usein unohtua,” Kangasniemi muistuttaa.

Finnfundin yhteydessä toimii myös Finnpartnership, jolta voi hakea rahallista liikekumppanuustukea taloudellisesti kannattavaan liiketoimintaan, joka luo myönteisiä kehitysvaikutuksia kehitysmaissa. Enintään 400 000 euron avustuksen voi saada esimerkiksi paikallisen kumppanin löytämiseen, toiminnan suunnitteluun ja työntekijöiden koulutukseen.

Lisätietoa Finnfundista Vaikuttavuussijoittamista ja rahoitusta kehitysmaihin – Finnfund

Lisätietoa Finnpartnershipista

Jaakko Kangasniemi, Finnfundin toimitusjohtaja