Hyvät kauppayhdistyksen jäsenet,

Kiitän luottamuksesta tultuani valituksi kauppayhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi.
Samalla haluan lämpimästi kiittää edeltäjääni Hannu Rossia, joka luotsasi yhdistystämme haastavan koronakauden yli. Hannulla oli myös aiemmilta vuosilta pitkä kokemus kauppayhdistyksemme johtamisesta.

Pandemia-aika asetti luonnollisesti rajoitteita yhdistystenkin kokoontumisille ja mahdollisuuksiin järjestää liike-elämälle tärkeitä verkostoitumistilaisuuksia. Tältä osin voimme nyt nähdä valoa tunnelin päässä, mutta kohtaamme niin vanhoja kuin uusia geopoliittisia haasteita.

Kauppavaihto Iranin kanssa on kärsinyt Yhdysvaltojen ilmoitettua toukokuussa 2018 vetäytymisestään solmitusta kanssa solmitusta ydinsopimuksesta (JCPOA). Kaupankäyntiä Iranin kanssa, muun muassa ns. kaksoiskäyttötuotteilla, oli YK:n sopimuksin rajoitettu jo ennen kyseistä sopimusta. Trumpin hallinnon päättämä vetäytyminen JCPOA:sta ei sinänsä lisännyt sanktioita tavaraviennille, mutta käytännössä esti kansainvälisten pankkien rahaliikenteen iranilaisten pankkien kanssa.

Wienissä on parhaillaan käynnissä neuvottelut EU:n johdolla mahdollisuuksista palauttaa JCPOA ja sitä kautta jälleen vapauttaa rahaliikenne. Toisaalta lähialueilla on syntynyt uusia geopoliittisia riskitekijöitä: Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, Turkin tasapainoilu sodan kahden osapuolen välissä ja sen yhteydessä nähty Turkin, Venäjän ja Iranin lähentyminen valtiojohtajien yhteistapaamistenkin muodossa. Kaukasuksella on lisäksi uusia yhteenottoja Armenian ja Azerbaidzhanin välillä, joissa mainituilla kolmella alueellisella mahtivaltiolla on omat intressinsä.

Vallitsevassa tilanteessa kaupallisten toimijoiden on erittäin tärkeää muodostaa objektiivinen kuva rajoituksista ja mahdollisuuksista toimia tässä haastavassa tilanteessa. Olemme kauppayhdistyksenä pyrkineet pitämään informaatiokanavat auki markkinalle ja jatkamme edelleenkin toimintaamme erityisesti suomalaisen PKY-sektorin pitämisestä informoituna alueen liiketoimintaympäristöstä, sen riskeistä mutta myös mahdollisuuksista.

Toivotankin kaikkia alueen liiketoiminnasta kiinnostuneita tulemaan aktiivisesti mukaan kauppayhdistykseen. Tilanteet muuttuvat, ja ne toimijat, jotka ovat pitäneet vähintäänkin tiedonkulkukanavat auki iranilaisten kontaktien kanssa tulevat saamaan lentävän lähdön Iranin -kaupan helpottuessa. On hyvä muistaa, että kyseessä on 84 miljoonan koulutetun asukkaan alueellinen suurvalta. Persialaisella kulttuurilla on tuhatvuotiset perinteet, joista kaikuja on edelleenkin havaittavissa maailmanlaajuisessa kulttuuriperinnössä, jopa uskonnoissa.

Rohkaisenkin kiinnostuneita ottamaan yhteyttä, yhteystietoni saa Keskuskauppakamarista.

Juha Ylitalo
Suomi-Iran Kauppayhdistys ry, puheenjohtaja