Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Suomen ja Iranin välisten taloudellisten ja kaupallisten suhteiden yleisiä edellytyksiä sekä näihin suhteisiin liittyvää ammatillista kanssakäymistä.

Vuosittainen jäsenmaksumme on 200 € yritysjäsenille ja 50 € henkilöjäsenille.

Toimintasuunnitelma 2021

•kauppayhdistyksen toiminnan perustana säännölliset jäsentilaisuudet joko aamiais-, lounas- tai iltapäiväkokouksina, mahdollisesti myös yhteistyössä muiden kauppayhdistysten kanssa

•2 – 3 lounaskokousta vuoden aikana, puhujina esimerkiksi Ulkoasiainministeriön, lähetystöjen sekä yritysten edustajia

•pyritään järjestämään vapaamuotoisia, ”clubmaisempia”, jäsenkokouksia jäsenyritysten tiloissa.

•pyritään järjestämään tilaisuuksia pääkaupunkiseudun ulkopuolella yhteistyössä muiden kauppayhdistysten tai muiden vienninedistämisorganisaatioiden kanssa

•yhdistyksen tiedonvälitys pääasiassa sähköistä; e-mailin ja www.kauppayhdistys.fi internet – sivujen kautta tapahtuvaa

•ylläpidetään suhteita mm. Team Finland –toimijoihin, kauppakamari-verkostoon, Elinkeinoelämän Keskusliittoon sekä Iranin Suomen suurlähetystöön. Kauppayhdistys tiivistää yhteistyötä, ja hakee sille muotoja, muiden Lähi-idässä toimivien organisaatioiden kanssa.

•informoidaan jäseniä Iranissa pidettävistä messu- ja konferenssitapahtumista sekä muista ajankohtaisista aiheista ja järjestetään tarvittaessa aiheisiin liittyviä infotilaisuuksia. www.kauppayhdistys.fi – sivustolle päivitetään ajankohtaisia tarjouspyyntöjä.

•välitetään jäsenkunnalle tiedotteita vientivalvonnasta ym. Iranin ajankohtaisista aiheista Ulkoasiainministeriön/ Suomen Teheran suurlähetystön aineistojen pohjalta