Suomi-Turkki Kauppayhdistys edistää Suomen Turkin välistä kauppaa, investointeja, taloudellista yhteistyötä ja matkailua.

Yhdistys saa tulonsa jäsenmaksuista. Kauppayhdistyksen jäsenyys on avoin maiden välisestä kaupasta kiinnostuneille yrityksille, organisaatioille ja yksityishenkilöille.

Vuosittainen jäsenmaksumme on 200 € yritysjäsenille ja 50 € henkilöjäsenille.

Kauppayhdistys järjestää jäsentilaisuuksia, joiden tarkoituksena on antaa jäsenille ajankohtaista tietoa Suomen ja Turkin taloudesta ja maiden välisestä kaupasta. Puhujiksi tilaisuuksiin kutsutaan edustajia Turkin kauppaa tuntevista yrityksistä, Suomen ja Turkin suurlähetystöistä, Business Finlandista, eri ministeriöistä sekä Suomessa vierailevia Turkin talouselämän edustajia.

Kauppayhdistys tiedottaa jäsenilleen ajankohtaisista Turkin talouselämään ja ulkomaankauppaan liittyvistä tapahtumista, artikkeleista ja julkaisuista, messuista yms.

Tervetuloa mukaan Suomi-Turkki kauppayhdistyksen toimintaan!