Team Finland -toiminnan keskiössä Etelä-Koreassa ovat digitalisaatio ja kriittiset teknologiat sekä vihreä siirtymä ja suomalainen ruoka.

Geopolitiikka on noussut kaikkialla liiketoimintaan keskeisesti vaikuttavana lähtökohtana – korostetusti Korean niemimaalla. Teknologinen decoupling ja digitalisaatio haastavat. Voittajat selviävät myöhemmin.

Korealaiset ymmärtävät erinomaisesti talousturvallisuuden edellyttämät muutokset teollisuuspolitiikkaan. Etelä-Korea ei voi laskea naapureidensa varaan. Kiina kiristi aiemmin korealaisten urean saantia. Japani on puolestaan sanktioinut korealaista puolijohdeteollisuutta. Tarjontaketjuihin tarvitaan monipuolistamista. Kauppakumppanuuksia laajennetaan. Etelä-Korealla on tällä hetkellä 17 vapaakauppasopimusta yhteensä 57 maan kanssa. Kaupan volyymissa Etelä-Korea on nousemassa tänä vuonna kuudenneksi maailmassa. Sen vienti tulee tänäkin vuonna ylittämään 600 miljardia Yhdysvaltain dollaria.

Maan toukokuussa aloittanut uusi hallitus tähtää taloudellisen toiminnan sääntelyn vähentämiseen, innovaatio-, tiede- ja kehityspolitiikan kehittämiseen sekä startup-toimintaan panostamiseen. Etelä-Korean ja EU:n vapaakauppasopimus saatiin aikaiseksi 12 vuotta sitten. Tänä vuonna sitä täydennettiin Suomellekin merkityksellisellä digitaalikumppanuudella. Suomi nähdään rakentavana kumppanina ja saman mielisenä multilateraalisen kaupan edistäjänä globaalien taloudellisten jännitteiden keskellä.

Kuva: Team Finland

Kulunut vuosi on merkinnyt Soulissa uudenlaista painotusta Suomi-kuvassamme. Suomen NATO-jäsenyyshakemus on tehnyt Suomesta uudella tavalla entistäkin mielenkiintoisemman kumppanin Etelä-Korealle. Erityisesti yhteistyö kriittisen teknologian alueella on saanut uudenlaista painoarvoa. Korealainen suuri yleisö ymmärtää talousturvallisuuden merkityksen.

Virallinen inflaatiolukema on suhteellisen vaatimaton – 5%. Työttömyys on puolestaan hämmästyttävän alhainen – 2,4%. BKT kasvu jäänee ensi vuonna noin 2 prosenttiin.

Kiina on suurin kauppakumppani – sekä tuotanto-ja arvoketjuissa että viennissä. Samalla Yhdysvallat edellyttää Etelä-Korean ottavan keskeisemmän roolin amerikkalaisvetoisen tarjonnan globaalissa ekosysteemissä. Korealaiset puhuvat kohdallaan taktisesta tai osittaisesta decouplingistä.

Puolustusteknologiassa Etelä-Korea on ahkerasti esitellyt uusimpia saavutuksiaan. Suomen ydinjätteen loppusijoitusratkaisut kiinnostavat korealaisia – etenkin uuden hallituksen nostettua tavoitteeksi kasvattaa ydinvoiman osuutta maan energiatarpeesta 35%:iin vuoteen 2036 mennessä.

Teksti: Pekka Metso, Suomen suurlähettiläs, Suomen suurlähetystö, Soul

Lähde: Etelä-Korea: markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille – Market Opportunities

Löydät Business Finlandin listauksen Eteläkorean tarjoamista mahdollisuuksista tästä.