Arvon kauppayhdistyksen sekä keskuskauppakamarin jäsenet,

Kunnioittavasti haluan kiittää teitä luottamuksestanne suoda minulle tämä ainutlaatuinen mahdollisuus toimia Suomi-Turkki kauppayhdistyksen puheenjohtajana.

Korostan, että arvokkaan yli 14 vuoden pituisen puheenjohtajuuskauden sekä laajan osaamispääoman omaavan Jukka Kuusalan saappaisiin hyppääminen ei tule olemaan helppoa. Hän on tarjonnut kauppayhdistyksellemme verkostolliset- ja operatiiviset edellytykset toimia yhteiskunnallisesti merkittävänä tekijänä, joka tehokkaasti pystyy edistämään Suomen ja Turkin välistä kauppaa ja hänen esimerkissään seuraaminen tulee jatkossakin olemaan toiminnassamme prioriteetti. Haluan niin ikään erityisesti kiittää Jukkaa kaikista näistä vuosista sekä siitä ainutlaatuisesta työstä, jonka olet kauppayhdistyksemme hyväksi tehnyt

Nyt käsillä olevan geo- ja talouspoliittisen tilanteen sekä varsinkin Suomen ja Turkin välisten suhteiden valossa, on toimintamme yhteiskunnallinen merkitys korostunut. Jäsenillemme ja yrityksille laadukkaan, ajantasaisen sekä kattavan kaupallisen tiedon jakaminen on ratkaisevaa, kun kaupallinen toimintaympäristö on muuttunut huomattavan epävakaaksi.

Vaikkakin tämä epävakaus on kohdistunut usealla eri saralla Turkin ja koko EU:n välisiin suhteisiin, on kuitenkin muistettava, että aikakaudet vaihtuvat. Taloudelliset mahdollisuudet tulevat olemaan jatkossakin ajankohtaisia useille eri yrityksille ja toimijoille, jotka operoivat maittemme välillä. Kattava asiasisältö, verkostoituminen ja uusien jäsenten mukaan tuominen mahdollistavat kauppayhdistykselle laajemman toimintamahdollisuuden sekä pääintressimme, eli kaupan edistämisen.

Kunnioittaen,
Daniel A. Vahtera
Suomi-Turkki kauppayhdistyksen puheenjohtaja