Hyvät kauppayhdistyksen jäsenet. Olen saanut kunnian toimia Suomi-Turkki kauppayhdistyksen puheenjohtajana yli 14 vuoden ajan. Näin taaksepäin katsoessa aika tuntuu sujuneen nopeasti. Kuitenkin tarkemmin perehtyen, voi nähdä tässäkin ajassa eri aikakausia, erilaisia painotuksia, geopoliittisia muutoksia, uhkia ja mahdollisuuksia.

Mielestämme olemme näitä tarkastelleet läpi vuosien neutraalisti ja avoimesti, tarjoten näin jäsenillemme kanavan saada arvonlisää tuottavaa tietoa. Edelleen, vaikka tietoa on saatavilla alati enemmän, nopeammin ja vaivattomammin netistä ja eri kanavia hyödyntäen, ajattelen, että verkoston ja ihmisten tuomaa voimaa ja pääomaa ei voi korvata.

Tässä onkin kauppayhdistyksemme toiminnan yksi kulmakivistä. Sinä, minä, me; me muodostamme yhteisön, jolla on oma intressi sekä suoraan että välillisesti Turkkiin ja kaupankäyntiin Turkin kanssa.

Pidetään verkostosta huolta, tuodaan uusia jäseniä mukaan ja huolehditaan, että asiasisältö on aina ajankohtaista ja laadukasta. Maassamme on lukuisa määrä yrityksiä, jotka tarvitsevat lisätietoa kansainvälisen kaupan puitteissa. Tässä meillä on erityisosaaminen, kukin omalla sarallamme.

Haluan kiittää kauppayhdistystä, sen jäseniä ja keskuskauppakamaria kuluneista vuosista. Toivotan mitä parhainta jatkoa! Daniel, sinulle myötätuulta ja kaikkea hyvää uutena puheenjohtajana! Olette hyvissä käsissä!

Kiitos,
Jukka Kuusala
Väistyvä puheenjohtaja