Osallistuin Suomi-Asean kauppayhdistyksen edustajana Vietnamin ryhmän kokoukseen ulkoministeriössä 27.11.2019. Kokouksessa Suen suurlähetystö Hanoissa sekä ulkoministeriön Vietnam-deski pitivät ajankohtaiskatsauksen Vietnamista, minkä jälkeen osallistujat kertoivat havaintojaan omilta sektoreiltaan ja omista organisaatioistaan.

Vietnamin talouskasvun ennustetaan jatkuvan vahvana, noin 6,5 – 7 % (2020-2023). Talouskasvua vauhdittaa erityisesti investoinnit ulkomailta sekä sisäinen kysynnän kasvu. Vietnamin talouden makroekonominen vakaus luo hyvän pohjan talouskasvulle. Vietnam hyötyy teollisuuden siirtymisestä pois Kiinasta ja USA:n ja Kiinan välisestä kauppasodasta.

Kiinalaiset ovat kierrättäneet kauppaa Yhdysvaltoihin Vietnamin kautta kaupan esteiden ohittamiseksi. Tämä on johtanut Yhdysvaltojen merkittävään kauppavajeeseen Vietnamin kanssa. Lieneekin vain ajan kysymys, milloin Trumpin hallinto reagoi tähän asettamalla kaupan esteitä.

Vietnamilaisia kiinnostaa Suomessa erityisesti bio- ja kiertotalous, koulutusosaaminen, digiosaaminen, tekoälyteknologia, terveyssektori, metsäsektori, älyrakentaminen sekä kasvavassa määrin myös matkailukohteet.

Suomi ei enää myönnä korkotukiluottoja Vietnamin hankkeisiin. Myös IPP (Innovation Partnership Programme) on päättynyt. Vietnam kuitenkin toivoisi edelleen strukturoitua yhteistyötä Suomen kanssa. Suomi käy keskustelua asiasta Vietnamin kanssa ensi vuoden kesällä.

Euroopan komissio äänestää EU-Vietnam vapaakauppasopimuksesta tammikuussa 2020, minkä jälkeen se siirtyy Euroopan parlamentin äänestykseen helmikuussa. Vietnam ei ole ratifioinut kaikkia lupaamiaan sopimuksia, mikä on hidastanut vapaakauppasopimuksen hyväksyntää EU:ssa. On kuitenkin toivottavaa, että vapaakauppasopimus tulee voimaan vielä ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Vapaakauppasopimusneuvottelut ovat olleet erityisen haastavat, koska kyseessä on EU:n ensimmäinen kattava vapaakauppasopimus kehittyvän maan kanssa. Vietnamilla tullee olemaan myös haasteita vapaakauppasopimuksen täytäntöönpanossa mutta EU on luvannut olla avuksi. Vapaakauppasopimuksen keskiössä ovat kaupan esteiden poistaminen, julkiset hankinnat sekä palveluviennin helpottaminen.

Suomi-Asean kauppayhdistys seuraa vapaakauppasopimuksen voimaantulon etenemistä ja tiedottaa asiasta, kun on uutta kerrottavaa.

Puheenjohtaja
Jani Kaulo
27.11.2019

Kuva: Luu Quang Minh, Hanoi Vietnam, unplash.com