Espanja on noin 47 miljoonan asukkaan maa, jonne ilmasto, luonto ja kulttuuri houkuttelevat turisteja palaamaan yhä uudestaan. Espanja on suomalaisten suosima lomakohde ja asuinpaikka. Espanja tarjoaa myös hyviä liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille.

madrid-385104_1280

Talouden kasvu-ura on jatkunut jo pitkään
Espanja bruttokansantuote on kasvanut tämän vuoden toisella neljänneksellä 0,8 prosenttia verrattuna ensimmäiseen neljännekseen. Vuoden takaiseen verrattuna kasvu on ollut 3,2 prosenttia. Kasvu-ura on jatkunut jo useita kuukausia. Turismi on lisääntynyt, mutta epävarmuus jarruttaa edelleen yritysten investointeja. Vienti on kasvanut, ja yritysten kilpailukykyä on pyritty parantamaan. Työttömyys on saatu laskemaan 20 prosenttiin, mutta se rasittaa edelleen talouden kasvua. Työntekijöiden palkkoja on alennettu, ja työllistäminen tehty entistä joustavammaksi. Veroja on korotettu ja julkisia menoja hillitty. Uusia instituutioita on luotu parantamaan pankkien vakavaraisuutta. Elokuussa Euroopan unionin jäsenmaat päättivät, että Espanjalle ei määrätä sakkoja, vaikka se on rikkonut unionin vakauspaketin sääntöjä. Espanjan tulee korjata budjettialijäämänsä vuoden 2018 loppuun mennessä.

Kilpailu markkinaosuuksista on kovaa
Kaksi erilaista businesskulttuuria kohtaa Espanjassa. Isoissa uusissa ja uudistetuissa yhtiöissä on kansainvälinen johtamiskulttuuri. Niissä englanti on jonkin verran käytetty kieli. Perinteisissä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä sekä perheyrityksissä johto edustaa paikallista kulttuuria. Espanjassa on 3,2 miljoonaa aktiivista yritystä, joista 95,8 prosenttia työllistää alle 10 henkilöä. 80 % yrityksistä lopettaa toimintansa viiden vuoden kuluessa. Espanjassa on monta erilaista markkinaa, joten alueet ja niiden liiketoimintaympäristö on tunnettava hyvin. Tässä yrityksiä auttavat paikalliset partnerit ja yhteistyökumppanit, joiden valintaan on paneuduttava erityisellä huolella.

Vapaamuotoiset neuvottelut vaativat jälkihoitoa
Toimistot ovat avoinna maanantaista perjantaihin, mutta ne sulkeutuvat päivittäin lounastauon ajaksi. Pankit ja valtion virastot voivat olla kiinni iltapäivisin. Espanjassa on myös alueellisia lomapäiviä, jotka on hyvä ottaa huomioon liikematkoja suunnitellessa. Monet hakemukset ja hallintoa koskevat asiat löytyvät usein vain espanjankielisinä. Hakemusten täyttäminen vaatii ammattihenkilöiden apua. Byrokratiaa ei tule kuitenkaan pelätä. Matalapalkkaisten virkamiesten ammattitaito ja kiinnostus asioiden hoitamiseen on monesti puutteellinen, vaikka kehitys kulkee koko ajan entistä parempaan suuntaan.
Ensimmäinen liiketapaaminen on usein hyvin muodollinen, mutta sitä seuraavat kohtaamiset toteutuvat jo paljon tätä epämuodollisemmassa ja ystävällisemmässä hengessä. Sovitut asiat jäävät usein muistinvaraisiksi, jolloin epäselvyyksien mahdollisuus kasvaa. Tapaamisen jälkeen on hyvä lähettää jokin viesti, jonka perusteella mahdolliset väärinkäsitykset voidaan oikaista. Aamiaiskokoukset eivät ole suosittuja, mutta lounailla voidaan keskustella liike-asioista.

panorama-427997_1920

Neuvotteluissa toimivat välittäjät avainasemassa
Neuvotteluja käyvät usein muut kuin päättäjät, jotka uskovat näihin niin sanottuihin välittäjiin. Neuvottelevan yrityksen on syytä solmia ja ylläpitää hyviä suhteita välittäjiin saavuttaakseen toivotun sopimuksen. Kun sopimus on solmittu, on tarkastettava, että molemmat osapuolet ovat ymmärtäneet, mistä on sovittu. Toisaalta voidaan tehdä vain se, mikä on sovittu, vaikka yllättäen esille tullut lisätyö säästäisi jatkossa aikaa ja varoja. Lisätöihin on annettava lupa. Yritykset saattavat helposti unohtaa ilmoittaa muutoksista tai unohduksista sopimuskauden aikana, mihin on varauduttava. Töitä myydään myös eteenpäin eikä tieto välttämättä välity tilaajalle. Aikataulut saattavat muuttua, joten pelivaraa on jätettävä runsaasti työn loppuunsaattamiseksi, muuten yritys voi huomata yllättäen olevansa se osapuoli, joka myöhästyy ja joutuu korjaamaan virheet. Oikeusjärjestelmä ei kaikilta osin välttämättä toimi kuten meillä, ja tuomioistuinprosessit ovat pitkiä, joten lihavan riidan asemasta laiha sopu on monesti parempi vaihtoehto riitatilanteissa. Ulkomaisella yrityksellä on aina hyvällä olla valmisteltu strategia myös markkinoilta poistumiseen.

Byrokratia voi yllättää
Oma toimipiste, lakitoimisto, logistiikka, kirjanpito ja rekrytointi ovat avainsanoja, kun halutaan perustaa tytäryritys Espanjaan. Hyvät kulkuyhteydet ja yrityksen tuotteiden ja palveluiden markkina-alue ratkaisevat monesti yrityksen tulevan sijainnin. Toiminta voi alkaa toimistohotellista, mutta ennen sopimuksen allekirjoitusta on hyvä tarkistaa henkilökunnan kielitaito sekä sopimuksen kesto ja yrityksen mahdollisuudet laajentua annetuissa tiloissa. Lakitoimisto on välttämätön yritystä perustettaessa, jotta yritys selviytyy byrokratiasta ja lain koukeroista. Rekisteröinnin yhteydessä on ensiarvoisen tärkeää miettiä, minkä yritysmuodon yritys valitsee. Kirjanpitotoimiston valintaan vaikuttavat transaktioiden määrät, ja se kuka tekee ilmoitukset verottajalle ja maksaa palkat. Ensimmäinen rekrytointi on erityisen tärkeä. Työntekijää hakevan yrityksen on osattava kertoa hyvin oma tarinansa. Työntekijöiden taidot on syytä tarkistaa huolella. Koulutustaso vaihtelee. Se on usein keskimääräistä matalampi verrattuna muihin maihin. Espanjan kielen taito auttaa eri tilanteissa, ja sen taitaminen onkin valttikortti.

Espanja välietappina Etelä-Amerikan ja Afrikan markkinoille
IE Business Schoolin keväällä 2016 tekemän raportin mukaan 77 prosenttia espanjalaisista yrityksistä aikoi lisätä investointeja Latinalaiseen Amerikkaan. Meksiko ja Panama olivat suosituimpia investointikohteita.

Vuonna 2015 espanjalaiset yritykset veivät tavaroita Latinalaista Amerikkaa enemmän Afrikkaan Marca Españan mukaan. Perinteisten Pohjois-Afrikan markkinoiden lisäksi espanjalaiset yritykset ovat alkaneet investoida Etelä-Afrikkaan, jonne viedään elintarvikkeita ja pääomahyödykkeitä. Maailmanpankin Doing Business 2016 Africa – raportin mukaan espanjalaiset yritykset tuottavat 40 prosenttia Etelä-Afrikan uusiutuvasta energiasta.

Yhteistyö espanjalaisten yritysten kanssa voi avata liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille myös Latinalaiseen Amerikkaan ja Afrikkaan.

Bienvenido a España! Tervetuloa Espanjaan! Espanjan tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet suomalaisille yrityksille ja yrittäjille – seminaari pidettiin 19.9.2016 Helsingissä. Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä Enterprise Europe Network, Finpro, Helsingin seudun kauppakamari, Suomalais-Latinalaisamerikkalainen kauppayhdistys, Suomen Yrittäjät ja Suomi-Espanja seura ry.

Esitykset löytyvät sivustolta: http://bit.ly/2djjLBq

Kirjoittaja: Anne Hatanpää, yhteyspäällikkö, Keskuskauppakamari