Edustustojen raportit, 25.9.2015 | Suomen suurlähetystö, Brasília

Brasilian energiavarannot ovat mittavat ja monipuoliset, mutta energian tuotanto on vaikeuksissa. Sähkön hinnan noustessa maassa syntyy kysyntää bioenergia- sekä älykkäät sähköverkot -ratkaisuille. Jätteistä energiaa -ratkaisuissa ollaan orastavalla asteella. Merenalaisten öljyn- ja kaasunporauksen investoinnit ovat edelleen absoluuttisissa luvuissa merkittävät, mutta laskusuuntaiset vuosikymmenen alun lukuihin verrattuna. Pidemmällä tähtäimellä biopolttoaineiden tuotannon odotetaan kasvavan miljoonan öljytynnyrin päivätuotantoa vastaavalle tasolle.

Brasilian energiavarannot ovat mittavat ja monipuoliset. Brasilia tuottaa tänä päivänä lähes puolet energiastaan uusiutuvista lähteistä. Vesivoimalla on 80 prosentin osuus maan sähköntuotannosta.

Energia on yhä keskeisempi tekijä teollisuuden kannattavuuslaskelmissa. Sähkön hinnan noustessa vesivoimatuotannon ongelmien sekä hintakontrollin päättymisen johdosta muodostuu Brasiliassa jo lyhyellä tähtäimellä kysyntää bioenergia- sekä älykkäät sähköverkot -ratkaisuille. Myös jätteiden muuntaminen energiaksi on orastavalla asteella.

Merenalaisten öljyn- ja kaasunporauksen huimat kasvuodotukset eivät ole realisoituneet. Kuluneen vuoden aikana öljyn maailmanmarkkinahinnan lasku yhdistettynä Petrobrasin korruptiotapauksen tutkintaan on väliaikaisesti jopa pysäyttänyt investointihankkeita. Keskipitkän aikavälin investointiodotukset ovat edelleen absoluuttisissa euroluvuissa merkittävät, mutta selkeän laskusuuntaiset vuosikymmenen alun lukuihin verrattuna.

Vuoteen 2035 mennessä energian kysynnän odotetaan kasvavan 80 prosenttia nykytasosta, absoluuttisesti enemmän kuin koko OECD:ssa. Pidemmällä tähtäimellä myös biopolttoaineiden tuotannon odotetaan kasvavan noin miljoonan öljytynnyrin päivätuotantoa vastaavalle tasolle.

Lue raportti loppuun täältä.