Finpro

Brasilialla on tarve investoida noin 10 miljardia euroa satamiin vuosien 2015-2018 aikana. Investoinnit ovat tärkeitä talouden kasvulle, koska maan viennistä 90 % hyödyntää satamia. Brasilian satamaministeriö johtaa investointisuunnitelmaa, johon sisältyy suunnitelma toimiluvista, uusia terminaaleja, uusia kuivasatamia sekä lisenssiprosessin yksinkertaistaminen. Suunnitelman lopputuloksena rahdinkäsittelyn määrän arvioidaan kasvavan Brasiliassa 150 % vuosien 2012-2030 välillä.

Kilpailun lisäämiseksi ja siten logistiikkakustannusten vähentämiseksi 50 aluetta julkisissa satamissa annetaan yksityisten toimijoiden hallintaan tarjousten ja arvioidun tehokkuuden perusteella. Näistä 29 tullaan myöntämään vuoden 2015 aikana ja 21 vuoden 2016 aikana. Uusia terminaaleja tullaan rakentamaan vuoteen 2016 mennessä yhteensä 63 kpl. Näiden arvo on yhteensä 4,2 miljardia euroa.  Suunnitelluista terminaaleista 35 on jo saanut hyväksynnän Brasilian satamaministeriöltä. Odotettavissa on myös, että noin 24 yksityistä toimilupaa satamiin tullaan uudistamaan. Toimiluvat myönnetään investointisuunnitelmia vastaan ja niiden arvo on noin 3,1 miljardia euroa.

Esimerkkejä potentiaalisista satamaprojekteista

Yksityinen kiinteistösijoitusyhtiö LOGZ Logística Brasil S.A. investoi noin 145 miljoonaa euroa rakentaakseen uuden terminaalin Santa Catarinaan. Rakentaminen alkaa vuoden 2015 toisella puoliskolla ja ensimmäinen rakennusvaihe on aikataulutettu kestämään 2015-2017. Terminaalin rahdinkäsittelykapasiteetti tulee olemaan 4-6 miljoonaa tonnia viljaa vuodessa.

Hankinta on avoin myös ulkomaisille yrityksille, joten suomalaiset yritykset voivat tarjota ratkaisujaan projektiin. Kaivos- ja logistiikkayritys Manabi kehittää yhtä suurimmista rautamalmiprojekteista Brasiliassa. Yritys suunnittelee uuden terminaalin perustamista Linharesiin. Myös tässä projektissa hankinta on avointa ulkomaisille yrityksille.

Suomalaisilla yrityksillä on mahdollisuuksia erityisesti seuraavilla sektoreilla:

  • Satamien rakentaminen
  • Teknologia ja ICT-ratkaisut
  • Logistiikka ja rahti

Finpro järjestää valtuuskuntavierailun Brasiliaan lokakuussa. Yksi valtuuskunnan kohdealuista ovat Brasialian satamat. Vierailun aikana osallistujilla on mahdollisuus tavata paikallisia yritysjohtajia, organisaatioita ja viranomaisia. Lisätietoa valtuuskuntavierailuista täältä.

Tartu mahdollisuuteen ja ota meihin yhteyttä!

Mikael Virkki
Advisor, Finpro
+358 294 695 820
mikael.virkki@finpro.fi

Lähde: http://www.exportfinland.fi/markkinamahdollisuus/brasilian-satamissa