Tervetuloa verkostoitumaan Suomalais-Kiinalaisen kauppayhdistyksen tilaisuuteen

Aika: keskiviikko 23.11.2016 klo 16.30
Paikka: Klaus K, Lounge & Studio K, Bulevardi 2-4, 00120 Helsinki

Lapin yliopisto on tehnyt pitkään Kiina-yhteistyötä erityisesti Kiinan oikeusjärjestelmän ja kulttuurin tutkimuksessa. Tervetuloa kuulemaan erilaisista Kiina-verkostoista!

Ohjelma
16.30 Tervetuloa
Ilkka Herlin, puheenjohtaja, Suomalais-Kiinalainen kauppayhdistys

16.35 Verkostot ja strateginen kulttuuri Kiinassa
Matti Nojonen, KTT. Professori Kiinan yhteiskunta ja kulttuuri, Lapin yliopisto

Verkostot tai henkilösuhteet (guanxi) ovat yksi keskeisimpiä menestystekijöitä Kiinan markkinoilla. Aihepiiristä julkaistaan toistuvasti “menestysoppaita” miten toimia ja verkostoitua Kiinassa. Nämä lähestymistavat perustuvat länsimaisten omiin teoreettisiin malleihin tai stereotypioita vahvistaviin oletuksiin. Professori Nojonen lähestyy aihepiiriä kiinalaisten omien ajattelumallien kautta. Hänen lähestyminen ei vain riko vallitsevia länsimaisia käsityksiä guanxi käytännöistä ja malleista, vaan tarjoaa “sisäsyntyisen” ja samalla hyvin käytännöllisen tavan ymmärtää guanxia. Alustuksessa analysoidaan niin instituutioiden ja kulttuurin vaikutusta verkostojen syntyyn ja ylläpitoon.

Tämän lisäksi alustuksessa käsitellään strategista ajattelua kulttuurisena ilmiönä. Lähtökohtana on yksinkertainen johtopäätös siitä, että kaikki inhimillinen toiminta on kulttuurisidonnaista ja tuottaa kulttuuria; ihmiset tekevät strategista ajattelua ja työtä, joten strategiaa voidaan analysoida kulttuurisena ilmiönä. Kiinalaisella strategisella ajattelulla on yli kahden vuosituhannen katkeamaton jatkumo. Perinteisessä Kiinassa ei tunnettu meidän “strategia” ja “taktiikka” käsitteitä, vaan heillä oli omat sisäsyntyiset strategista ajattelua ohjaavat käsitteet ja ajattelutavat. Tämä jatkumo näkyy edelleen kiinalaisen strategisessa ajattelussa.

Kumpikin aihepiiri, guanxi ja perinteinen strateginen ajattelu, perustuu Nojosen pitkäaikaiseen tutkimustyöhön ja tuloksiin. Nojonen väitteli guanxista ja sen alueellisista eroista ja on julkaissut kaksi kirjaa perinteisestä kiinalaisesta strategisesta ajattelusta.

17.10 Yrityscase: Lappset Kiinassa
Johanna Ikäheimo, hallituksen puheenjohtaja, Lappset Group Oy

17.30 Lapin yliopiston Kiina-yritysyhteistyö
Heikki Autto, yhteyspäällikkö, Lapin yliopisto

17.45 Verkostoitumista – tarjolla pientä syötävää ja juotavaa

Ilmoittautumiset 18.11. mennessä https://www.lyyti.fi/reg/kiinaverkostot tai puh. 09-4242 6228

Lisätietoja:
hanna-leena.harma@chamber.fi
Puh. 09-4242 6228

Tervetuloa!
Suomalais-Kiinalainen kauppayhdistys