Aika               2.2.2024 klo 10–12

Paikka           Ulkoministeriö, käynti G-talon sisäänkäynnin kautta (ohjeet), Laivastokuja 3G4 tai online

Ilmoittautuminen Osallistuminen vaatii ilmoittautumisen 1.2.2024 klo 16.00 mennessä tästä.
Henkilöllisyystodistus on otettava mukaan, mikäli henkilö osallistuu tilaisuuteen ulkoministeriön tiloissa.

Delegaatiossa on mukana edustajia eri ministeriöistä (ulkoministeriö, maatalousministeriö, talousministeriö, vesiministeriö, opetusministeriö jne.) Lue lisää tästä.

Tilaisuuden ohjelma tarkentuu lähipäivinä.
Tilaisuuden kieli on englanti.

SENEGAL

Senegalin liiketoimintaympäristön positiivisina puolina pidetään muun muassa hyvää talouskasvua, kasvavaa ja kuluttavaa keskiluokkaa sekä avointa ja myönteistä bisnesilmapiiriä. Lisäksi maa on perinteisesti ollut vakaa ja turvallinen ja sillä on edelleen kansainvälisessä kontekstissa hyvä maine. Senegalin maantieteellinen asema rannikolla ja suhteellisen lähellä Eurooppaa on myös etu, ja maa haluaakin asemoitua portiksi muualle Länsi-Afrikkaan. Tätä tukee se, että Senegalissa on paljon yritysten ja myös esimerkiksi kansainvälisten järjestöjen aluetoimistoja.

Senegalissa on yrityksille ja sijoittajille monenlaisia mahdollisuuksia. Potentiaalia tarjoavat monet liiketoiminta-alueet kuten: energia ml. uudet energianlähteet (tuotanto, jakelu), liikenneinfrastruktuuri (tiet, satamat), digitalisaatio, koulutus ml. ammatillinen koulutus, rakennusteollisuus, lääketeollisuus, matkailu, maataloustuotteiden jalostus, kalastus ja elintarviketeollisuus.