Suomalais-Kiinalainen kauppayhdistys järjesti verkostoitumistilaisuuden marraskuun lopulla teemalla “Kiina-verkostot”.

Tilaisuudessa puhuivat Johanna Ikäheimo, hallituksen puheenjohtaja, Lappset Group Oy; Matti Nojonen, KTT. Professori Kiinan yhteiskunta ja kulttuuri, Lapin yliopisto sekä Heikki Autto, yhteyspäällikkö, Lapin yliopisto.

Verkostot tai henkilösuhteet (guanxi) ovat yksi keskeisimpiä menestystekijöitä Kiinan markkinoilla. Aihepiiristä julkaistaan toistuvasti “menestysoppaita” miten toimia ja verkostoitua Kiinassa. Nämä lähestymistavat perustuvat länsimaisten omiin teoreettisiin malleihin tai stereotypioita vahvistaviin oletuksiin. Professori Nojonen lähestyi aihepiiriä kiinalaisten omien ajattelumallien kautta. Hänen lähestyminen ei vain riko vallitsevia länsimaisia käsityksiä guanxi käytännöistä ja malleista, vaan tarjoaa “sisäsyntyisen” ja samalla hyvin käytännöllisen tavan ymmärtää guanxia. Alustuksessa analysoidaan niin instituutioiden ja kulttuurin vaikutusta verkostojen syntyyn ja ylläpitoon.

Tämän lisäksi alustuksessa käsiteltiin strategista ajattelua kulttuurisena ilmiönä. Lähtökohtana on yksinkertainen johtopäätös siitä, että kaikki inhimillinen toiminta on kulttuurisidonnaista ja tuottaa kulttuuria; ihmiset tekevät strategista ajattelua ja työtä, joten strategiaa voidaan analysoida kulttuurisena ilmiönä. Kiinalaisella strategisella ajattelulla on yli kahden vuosituhannen katkeamaton jatkumo. Perinteisessä Kiinassa ei tunnettu meidän “strategia” ja “taktiikka” käsitteitä, vaan heillä oli omat sisäsyntyiset strategista ajattelua ohjaavat käsitteet ja ajattelutavat. Tämä jatkumo näkyy edelleen kiinalaisen strategisessa ajattelussa.

Kumpikin aihepiiri, guanxi ja perinteinen strateginen ajattelu, perustuu Nojosen pitkäaikaiseen tutkimustyöhön ja tuloksiin. Nojonen väitteli guanxista ja sen alueellisista eroista ja on julkaissut kaksi kirjaa perinteisestä kiinalaisesta strategisesta ajattelusta.

Matti Nojosen ja Heikki Auton esitykset tilaisuudess:
verkostoista-ja-strategisesta-ajattelusta_nojonen
lapin-yliopiston-kiina-fokuksesta_autto