Uutiset, 6.4.2017

Suomen ja Kiinan presidentit antoivat keskiviikkoisen tapaamisensa yhteydessä yhteisjulistuksen Suomen ja Kiinan välisestä kumppanuudesta, jonka odotetaan nostavan maiden väliset suhteet uudelle tasolle.

Kumppanuusjulistus kattaa maiden välisen yhteistyön ja vuoropuhelun syventämisen niin kahdenvälisissä kuin kansainvälisissäkin asioissa. Presidenttien läsnä ollessa sovittiin myös pandojen suojeluyhteistyöstä, mikä mahdollistaa pandapariskunnan saamisen Ähtärin eläinpuistoon.

Suomen ja Kiinan välinen kumppanuus täydentää EU:n ja Kiinan välistä laajaa strategista kumppanuutta. Julistuksessa todetaan, että maat tulevat edistämään yhteisiä toimia, joilla vastataan maailmanlaajuisiin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen ja kestävän kehityksen kysymyksiin.

Julistuksessa osapuolet korostavat myös ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen edistämisen tärkeyttä.

Suomi ja Kiina sopivat lisäksi käytännön yhteistyön laajentamisesta muun muassa kaupan eri sektoreilla, investoinneissa, innovaatioiden edistämisessä, ympäristönsuojelussa, arktisissa asioissa sekä koulutus- ja tiedeyhteistyössä.

Yhteistyötä tiivistetään myös turismin ja talviurheilun aloilla. Presidentit päättivät, että vuosi 2019 on talviurheilun teemavuosi maiden välisissä suhteissa.

Artikkeli luettavissa kokonaisuudessaan: http://formin.fi/public/default.aspx?contentid=360477&nodeid=17227&contentlan=1&culture=fi-FI