Suomi-Asean Kauppayhdistys ry kutsui Laosin Euroopan kauppakamarin johtajan Ramon Bruesselerin Suomeen ja järjesti yhteistyössä Business Finlandin kanssa 14.6.2019 aamiaistilaisuuden, jossa Ramon kertoi Laosin taloudesta, elinkeinoympäristöstä ja suomalaisyrityksiä kiinnostavista liiketoimintamahdollisuuksista.

Ramonin esityksestä opimme mm. että Laosin talouskasvun ennustetaan olevan tänä vuonna 10. nopeinta maailmassa 7 %:n kasvulla tehden Laosista nopeimmin kasvavan Asean-talouden. Maan talous nojaa vahvasti maatalouteen, kaivosteollisuuteen ja energiateollisuuteen tehtävistä ulkomaalaisista investoinneista. Laosin kiistattomana etuna on sen strategisesti hyvä sijainti Asean-alueen ja Kiinan välissä. Laos on poliittisesti vakaa maa. Maa tarjoaa alhaiset työvoimakustannukset sekä yritysystävällisen lainsäädännön ja jatkuvia elinkeinoelämää tukevia uudistuksia. Ulkomaalaisten yritysten suurin haaste Laosissa on löytää osaavia työntekijöitä, koska maan koulutusjärjestelmässä on merkittäviä puutteita.

Laos tarjoaa vielä monilla sektoreilla melko vähän kilpaillut markkinat, jossa kaupunkien keskiluokka kasvaa nopeasti. Suomi-Asean Kauppayhdistys ry kiittää omasta puolestaan kaikkia aamiaistilaisuuteen osallistuneita.