meksiko avajaisetHelsinki, 9. maaliskuuta, 2016

Meksikolaisten osaajien maailmanlaajuinen verkosto (The Global Network of Mexican Talents) on saanut 9. maaliskuuta 2016 jäsenekseen Suomen yhdistyksen. Uuden yhdistyksen kunniaksi järjestettiin eilen Meksikon suurlähettilään residenssissä juhlatilaisuus, jossa suurlähettiläs luovutti yhdistykselle virallisen todistuksen hyväksymisestä Meksikolaisten osaajien verkostoon. Tilaisuudessa  puhuivat Meksikon suurlähettiläs Norma Pensado, uuden Suomen yhdistyksen puheenjohtaja David Leal sekä ulkoasiainministeriön Keski-Amerikka ja Karibia -tiimin vetäjä Anu Korppi, joka edusti tilaisuudessa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakkaa.

Suomen yhdistys tuo yhteen Suomessa asuvia, korkeasti koulutettuja meksikolaisia, jotka haluavat hyödyntää Suomen kaltaisen maan tarjoamia kasvu-, yhteistyö- ja oppimismahdollisuuksia, järjestämällä ja edistämällä tieteeseen, teknologiaan, liiketoimintaan, innovaatioihin, luovaan teollisuuteen ja muotoiluun liittyviä hankkeita.

Meksikolaisten osaajien verkoston tarkoituksena on kehittää uusille ideoille, konsepteille ja yrityksille avoin foorumi, jossa nuoret meksikolaiset voivat jakaa Suomessa saamiaan kokemuksia, kontakteja ja osaamista. Tuomalla esiin projekteja, joissa on osallisena meksikolaisia osaajia, yhdistys edistää samalla myös niitä järjestävien suomalaisten instituutioiden ja yritysten toimintaa, sekä myötävaikuttaa meksikolaisten ja suomalaisten yritysten, yliopistojen ja ihmisten välisten suhteiden tiivistymiseen.

Suomen yhdistys on osa ”Ulkomailla asuvien meksikolaisten osaajien verkostoa”, jolla on nyt yhteensä 48 jaostoa 22 maassa ja yli 4000 jäsentä. Verkosto on Meksikon ulkoministeriön tukema hanke, jota koordinoi Ulkomeksikolaisten instituutti (Institute of Mexicans Abroad), yhteistyössä Tieteen ja teknologian kansallisen neuvoston (National Council for Science and Technology) kanssa. Verkosto sai alkunsa vuonna 2005 ja sen tavoitteena on hyödyntää ja vahvistaa korkeasti koulutettujen, innovatiivisten meksikolaisten vaikutusta Meksikon kansalliseen kehitykseen. Meksikolainen muuttoliike on toiseksi suurin koko maailmassa, ja meksikolaisilla osaajilla on annettavanaan paljon näkyvyyttä ja vaikuttavuutta niihin projekteihin, joihin he osallistuvat.

Ministeri Lenita Toivakka onnitteli viestissään Meksikon suurlähetystöä sekä Meksikon ulkoministeriötä uudesta yhdistyksestä, ja painotti Suomen ja Meksikon kasvavaa kiinnostusta yhteistyön ja kaupankäynnin lisäämistä kohtaan, erityisesti koulutuksen, meriteknologian, energiantuotannon,  tietotekniikan ja viestinnän aloilla. Hän muistutti myös, että Meksikossa toimii aktiivisesti 30 suomalaisyritystä ja että suomalaisten matkailijoiden määrä Meksikossa kasvaa jatkuvasti.

Ulkomailla asuvilla meksikolaisilla on tärkeä rooli kotimaansa kehityksessä sekä positiivisen maakuvan edistämisessä, muistutti Meksikon suurlähettiläs Norma Pensado puheessaan. Erityisesti suurlähettiläs nosti esiin Suomen ja Meksikon välisen yhteistyön potentiaalin innovaatioiden, tieteen, teknologian, suunnittelun ja liiketoiminnan aloilla. Nämä ovat nimenomaan aloja, joilla vastaperustetun yhdistyksen jäsenet aktiviisesti toimivat.

Myös yhdistyksen puheenjohtaja David Leal muistutti, että ulkomailla asuvilla meksikolaisammattilaisilla on paljon annettavaa kotimaalleen Meksikolle.

Jokainen Meksikolaisten osaajien yhdistys on vapaa päättämään jäsenistöstään, ohjelmastaan ja toiminnastaan. Meksikon suurlähetystö Suomessa on luonut kanavan näiden ihmisten kohtaamiselle, mutta päätöksen yhdistyksen perustamisesta tekivät itse sen jäsenet. Meksikon suurlähetystö on jatkossakin valmis auttamaan verkoston jäseniä tuomaan esille ideoitaan ja löytämään yhteistyökumppaneita niin Meksikossa kuin Suomessakin.

Lisätietoja yhdistyksestä:

Sähköposti: RedGlobalFinlandia@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/RedGlobalMexicanosFinlandia

Uusien jäsenien rekisteröinti: http://goo.gl/forms/Wjh2pn9zNp

Kirjoittaja: Meksikon suurlähetystö