Vuosikertomus

VUOSIKERTOMUS 2019

KOKOUKSET

Vuoden 2019 aikana Suomalais-Latinalaisamerikkalainen kauppayhdistys järjesti yksin tai yhteistyössä Business Finlandin ja muiden toimijoiden kanssa yhteensä 9 jäsenistölle tarkoitettua tilaisuutta. Toimintavuonna pidettiin kaksi johtokunnan kokousta.

VUOSIKOKOUKSET

Ensimmäinen vuosikokous pidettiin 14.6.2019. Kokouksen jälkeen kuultiin esitelmä: Business opportunities for Finnish innovative businesses in a recovering Brazilian economy, ja sen piti H.E. Mr João Luiz Pereira Pinto, Ambassador of Brazil to Finland.

Toinen vuosikokous pidettiin 15.8.2020. Kokouksen jälkeen Suomen Latinalaisen Amerikan suurlähettiläät pitivät ajankohtaiskatsauksensa edustamiinsa maihin.

Kummassakin kokouksessa käsiteltiin kauppayhdistyksen sääntöjen muutosta, joka hyväksyttiin molemmissa kokouksissa.

”Yhdistetty vuosikokous ja vaalikokous valitsee yhdistykselle johtokunnan, jonka toimikausi kestää sääntöjen mukaisesti kalenterinvuoden 2019 ja jatkuu aina keväällä 2020 pidettävään uuteen vuosi- ja vaalikokoukseen, jolloin vaalikokous ja vuosikokous yhdistetään yhdeksi kokoukseksi, jota jatkossa kutsutaan vuosikokoukseksi.

Samalla hyväksyttiin muutos sääntöjen muuttamisesta niin, että jatkossa yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa yhdessä yhdistyksen kokouksessa 2/3 -enemmistöllä.

Suomalais-Latinalaisamerikkalainen kauppayhdistys ja englanninkielinen nimi on jatkossa Finnish-Latin American Business Council.”

MUUT TILAISUUDET

04.03.2019    Carlos Holmes Trujillon, Kolumbian ulkoministerin vierailuun liittyvä tapaaminen   järjestettiin yhdessä Business Finlandin kanssa.

07.03.2019    Economic priorities and main projects of the new federal administration in  Mexico, Meksikon suurlähettilään Ernesto Céspedes Oropezan esitelmätilaisuus.

18.03.2019    Mining in Peru -seminaari yhdessä Niina Fu, Business Consulting in Latin America kanssa. Yrityksillä oli mahdollisuus tavata perulaisten kaivosten edustajia.

03.06.2019    Wood Construction in Chile yhdessä Niina Fu, Business Consulting in Latin America  kanssa. Yrityksillä oli mahdollisuus tavata chileläisiä puualan edustajia.

12.06.2019    Colombia Day in Helsinki – Business and Investment opportunities in Colombia      yhdessä Business Finlandin, Procolombian ja Kolumbian Suomen suurlähetystön  kanssa.

15.08.2019  Suomen suurlähettiläät kauppayhdistyksen vieraina:
Suurlähettiläs Kirsi Vanamo-Santacruz, Argentiina ja Uruguay

Suurlähettiläs Jouko Leinonen, Brasilia
Suurlähettiläs Eija Rotinen, Chile
Suurlähettiläs Jarmo Kuuttila, Kolumbia

Suurlähettiläs Päivi Pohjanheimo, Meksiko
Suurlähettiläs Jukka Pietikäinen, Peru

Kiertävä suurlähettiläs Karibian alueella Pertti Ikonen

25.09.2019   Rahoitus Latinalaisessa Amerikassa kestävän kehityksen näkökulmasta – seminaari.

26.11.2019    Latin American Business Tactics with Chilean wine tasting – tilaisuus yhdessä
Palava Globalin ja Latnordin kanssa.

Lisäksi:

13. – 14.4.2019 Coffee Day in Helsinki, johon yrityksen jäsenet oli kutsuttu.

24.04.2019    Latin America Tax Update EY – yhdistyksen varapuheenjohtaja Aleksis Kajava
toimi tilaisuuden puheenjohtajana. Yhdistyksen jäsenet oli kutsuttu tilaisuuteen.

Kauppayhdistyksen hallituksen jäsenet ovat tavanneet useita suurlähettiläitä toimintavuoden aikana ja keskustelleet kaupan ja investointien lisäämistä Latinalaisen Amerikan ja Suomen välillä.

Yhdistyksen tiedotus tapahtui pääosin sähköpostitse, internet-sivuston www.kauppayhdistys.fi – sivuston ja LinkedIn-ryhmän kautta. Lisäksi jäsenille lähetettiin suurlähetystöjen ja ministeriöiden toimittamia tiedotteita ja välitettiin tietoa muiden toimijoiden järjestämistä tapahtumista, valtuuskuntavierailuista jne.

Yhdistyksen hallintopalveluista erillistä korvausta vastaan vastasi Keskuskauppakamari. Yhdistyksen sihteerinä toimi Anne Hatanpää Keskuskauppakamarista.

JÄSENET

Vuoden 2019 lopussa kauppayhdistyksessä oli 35 yritys- ja yhteisöjäsentä (vrt. 35 jäsentä vuoden 2018 lopussa) ja 21 henkilöjäsentä (vrt. 22 jäsentä vuoden 2018 lopussa).

Jäsenmaksu yritys- ja yhteisöjäseniltä vuonna 2019 oli 200,- euroa ja henkilöjäseniltä 50,- euroa.

JOHTOKUNTA JA TOIMINNANTARKASTAJAT 2019

Joulukuun 17. päivänä 2018 pidetyssä vaalikokouksessa johtokunnan kokoonpano vuodelle 2019 muodostui alla olevaksi.

Johtokunta 2019:

 Puheenjohtaja:
Kirsi Seppäläinen, Stora Enso Oyj

Varapuheenjohtaja:         
Aleksis Kajava, Vaisala Oyj

Jäsenet:
Janne Aalto, EY Finland (Ernst & Young Oy)
Kimmo Aura, Business Finland
Hannu Jokela, Kemppi Oy
Klaus Matilainen, AskKauko.com
Mika Relander, Finnvera Oyj
Satu Seppälä, Planmeca Group

Varajäsenet:
Mikael Ruhala, Hamburg Süd/Alianca Finland
Timo Karppinen, OP Yrityspankki Oyj

Toiminnantarkastajat:

Esa Linna                                                 henkilöjäsen

Jukka Nuortio                                           Nordea Pankki Suomi Oyj


Varatoiminnantarkastajat:

Sanna Ingman                                          henkilöjäsen

Anna Korkalainen                                     Palava Global

TALOUS

Tilikauden alijäämä 72,71 euroa esitetään kirjattavaksi voitto-/tappiotilille.

Helsingissä huhtikuussa 2020