Globalisaatio on kasvattanut yritysten kiinnostusta kansainvälistymiseen, jopa kaukaisille kohdemarkkinoille, teknologisten ratkaisujen siivittämänä. Koska pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) ovat elintärkeitä yhteiskunnille, niiden kansainvälistyminen on mielenkiintoinen tutkimuskohde. Markkina-avausstrategian valintaa pidetään yhtenä pk-yritysten tärkeimpinä päätöksinä uusille markkinoille laajentuessa. Verkostojen ja kohdemaan instituutioiden rooli pk-yritysten päätöksentekoprosessissa on edelleen epäselvä ja lisää kvalitatiivisia tutkimuksia aiheesta tarvitaan. Tämän tutkimuksen tavoite on selvittää miten pk-yritysten verkostot vaikuttavat markkina-avausstrategiaan niiden laajentuessa kaukaisille markkinoille, joissa on vaihtelevat instituutiot. Tähän tutkimukseen valittu kaukainen markkina on Latinalainen Amerikka, suuri kehittyvä markkina, joka on vasta alkanut olla suomalaisten pk-yritysten kohteena. Tutkimuksessa käytettiin monitapaustutkimusta haastattelemalla kuu … 

Globalization has increased companies’ focus on international and even distant markets, with technological solutions as the fueling force. As small and medium-sized enterprises (SMEs) are vital for societies, their internationalization is an interesting research topic. Entry mode decision is considered one of the key decisions SMEs make when entering new markets. Further, the role of networks and host country institutions in the decision-making process of SMEs is still up for debate and more qualitative research on the topic is needed. This research aimed to discover how SMEs’ networks influenced their entry mode decisions when entering distant markets that have varied institutional settings. The distant market in this research is Latin America, a big emerging market that is only beginning to be targeted by Finnish SMEs. The research used a multiple case study method by interviewing six sales managers or entrepreneurs from Finnish SMEs about their internationalization to Latin Americ …

Read more here.

Asiasanat

Latin Americaentry modelaitoksetpienet ja keskisuuret yrityksetkansainvälistyminenverkostotkansainväliset markkinatinstitutions (formal organisation)small and medium-sized enterprisesinternationalisationnetworks (societal phenomena)international market

URI

http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202106153745