Taotlusi võetakse vastu 1. septembrist kuni 15. oktoobrini. Täpsemalt saab lugeda taotluste vastuvõtu kohta: http://www.erkf.ee/taotlejale

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond eraldab 2020/2021 aastaks stipendiume ja toetusi 138 -st allfondist sh. Soome-Eesti Kaubandusühingu fondist 2210 eurot.

Soome-Eesti Kaubandusühingu fondist eraldatakse stipendiume majandusteaduste üliõpilaste õpingute toetuseks Soomes ja/või Helsingi -Tallinna kaksiklinna uurimistöödeks.

Lingi: http://www.erkf.ee/allfondid/soome-eesti-kaubandusuhingu-fond

Taotlusi stipendiumidele saab käesoleval aastal esitada E-ANKEEDI kaudu: https://ankeet.erkf.ee/