Suomi – Intia kauppayhdistyksen tehtävänä on kehittää Suomen ja Intian välisiä suhteita kaupan, teollisuuden ja muun elinkeinotoiminnan aloilla. Tarkoituksen toteuttamiseksi kauppayhdistys pyrkii edistämään kauppavaihtoa maiden välillä eri toimintamuodoin kuten

  • järjestämällä esitelmätilaisuuksia ajankohtaisista Suomen ja Intian välistä kauppaa ja muuta liiketoimintaa koskevista kysymyksistä, yleensä 3-5 kertaa vuodessa,
  • lähettämällä jäsentiedotteita Intiaa käsittävistä ajankohtaisista aiheista
  • kehittämällä ja ylläpitämällä kontakteja Intian viranomaisiin sekä yrityskenttään.

Kauppayhdistyksen ensisijaisena tavoitteena on toimia Suomessa Intian asioiden verkostoitumisen primus motorina saattamalla yhteen mahdollisimman monet Suomen ja Intian välistä liiketoimintaa harjoittavat yritykset ja yksityishenkilöt. Juuri kauppayhdistyksen rooli tietojen välittäjänä toimii parhaiten jäsenistön yhteiseksi eduksi. Kauppayhdistyksessä on nykyisin n. 60 jäsentä.

Vuosittainen jäsenmaksumme on 200 € yritysjäsenille ja 50 € henkilöjäsenille.

Chandan Chatterjee
puheenjohtaja

Ota yhteyttä!

Pääsihteeri
Ville Vuorensola
Sähköposti: ville.vuorensola ( a ) chamber.fi
Puhelin: 045 126 7343

Suomi – Intia kauppayhdistys ry
c/o Keskuskauppakamari
PL 1000
00101 HELSINKI

Y-tunnus: 2312702-0