Edustustojen raportit, 2.9.2016
Suomen suurlähetystö, New Delhi

Intian kaupan ja talouden sydän on edelleen Mumbaissa. Suomalaisyrityksistä perinteisillä vahvoilla aloilla toimineet suuremmat yritykset menestyvät, vaikka vero-ongelmat koskevat myös heitä. Uusien tulijoiden markkinoillepääsy edellyttää pitkäjänteisyyttä ja sitoutuneisuutta.
Energia- ja infrastruktuurihankkeissa suomalaisyrityksillä hyvät asetelmat ja kasvumahdollisuuksia. Myös julkisten hankintojen merkitys on suuri. Samoin potentiaalia on uusillakin aloilla kuten jäte- ja vesihuolto, lannoitteet, terveysteknologia ja lääketeollisuus.

Yleistä
Maan suurin kaupunki Mumbai on edelleen Intian kaupan ja talouden keskus. Yli kaksi kolmasosaa Intian kauppamerenkulusta ja samoin Intian talouteen tulevista pääomavirroista kulkee Mumbain kautta ja samalla alue vastaa edelleen neljänneksestä maan teollisuustuotannosta. Ohessa on esitetty muutamia havaintoja suomalaisyritysten näkymistä energia- ja konepajasektoreilla sekä osin myös biotaloudessa ja terveysteknologiassa.

Suomalaisyritysten toiminta Mumbain alueella – kuten Intiassa yleisemminkin – on melko kahtia-jakoista. Alueella on joko toimittu pitkään ja sitoutuneesti, paikalliseen tuotantoon, läsnäoloon ja kumppanuuksiin on investoitu tai vaihtoehtoisesti pyritty nopeaan kaupalliseen hyötyyn usein ilman jäsentynyttä liiketoimintamallia. Varsinaiset menestystarinat ovat kohtuullisen harvassa, mutta hyvää tulosta ja kasvua tekevät yritykset ovat pääosin ensin mainittuja pitkäaikaiseen läsnäoloon sitoutuneita suuryrityksiä. Valitettavasti suuresta osasta jälkimmäisen kategorian yrityksiä ei sittemmin kuulla enempää.

Sekä alueen intialaiset toimijat että suomalaisyritysten edustajat ovat todenneet oma-aloitteisesti lähes saman: uusia suomalaisyrityksiä ei alueella juuri näy, eivätkä silloin tällöin vierailevien yritysten hankkeet johda konkretiaan. Korkean tason intialainen elinkeinoelämän vaikuttaja on sanonut suoraan, että suomalaisten tulee olla halukkaita investoimaan, mikäli toivovat pääsevänsä alueen markkinoille.

Raportin on kirjoittanut Mikko Pötsönen, joka työskentelee lähetystöneuvoksena Suomen suurlähetystössä New Delhissä.
Artikkelissaan Pötsönen käsittelee mm. verotukseen, julkisiin hankintoihin ja liiketoimintamahdollisuuksiin liittyviä teemoja.

Artikkeli luettavissa kokonaisuudessaan Ulkoministeriön sivuilla: http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=350883&nodeid=44879&contentlan=1&culture=fi-FI