Edustustojen raportit, 13.2.2017

Budjetissa painopiste työllisyyden lisäämisessä, (pien)yritysten ja maanviljelyn tukemisessa, infrastruktuurin kehittämisessä ja hallinnon tehostamisessa. Myös sosiaaliset kysymykset on huomioitu ja nuoriso nostettu erityisasemaan.

Pääministeri Modi toteaa “futuristisen” budjetin tarjoavan kaikille jotain, ja tuloverojen laskevan kautta linjan. Pörssi- ja valuuttakurssit nousivat ensireaktiona yritystoiminnan tukemiselle. Demonetisaation vaikutus on budjetissa laskettu vähäiseksi ja pidemmällä tähtäimellä positiiviseksi. Kriittiset äänenpainot toteavat taloudesta annetut luvut liian optimistisiksi ja hallituksen toimet riittämättömiksi. Asiantuntijat kommentoivat budjettia “konservatiiviseksi”; vakautta ja talouden tasapainoa ylläpitäväksi.

Suomalaisyritysten kannalta panostus infrastruktuuriin ja digitaalisuuteen on plussaa. Toisaalta kotimaisen tuotannon tukemisen ja vahvan itseluottamuksen voi arvioida lisäävän Intian protektionistisia piirteitä.

Artikkeli luettavissa kokonaisuudessaan: http://www.finland.org.in/public/default.aspx?contentid=358126&nodeid=34935&contentlan=1&culture=fi-FI