Suomalais-virolainen kauppakamari yhdessä Suomalais-Eestiläisen Kauppayhdistyksen kanssa ovat huolissaan tiukkojen matkustusrajoituksien jatkumisesta työmatkustuksessa Tallinnan ja Helsingin välillä. Rajoitukset hankaloittavat liiketoiminnan harjoittamista.

Covid19-pandemia on aiheuttanut jo yli vuoden merkittävää haittaa liiketoiminnalle. Pandemian hoitoon liittyvät matkustusrajoitukset ovat olleet erittäin perusteltuja ja välttämättömiä, kun viruksen leviäminen on ollut kontrolloimatonta.

Tänään suuri joukko ihmisiä on saanut sekä Suomessa että Virossa vähintään yhden rokoteannoksen Covid19-virusta vastaan tai on jo potenut viruksen aiheuttaman taudin. Lisäksi ihmiset voivat todistaa testeillä olevansa viruksesta vapaita. Henkilöliikenteestä vastaavat toimijat omalta puoleltaan ovat tehneet suuria ponnisteluja taatakseen turvallisen matkustamisen. Samoin molemmat maat ovat laatineet selkeät ohjeet, joita noudattaen jokainen yksilö voi huolehtia omasta turvallisuudestaan.

Vaikka digitaaliset työvälineet ovat helpottaneet liiketoimintaa lahden kahta puolta, eivät ne poista tarvetta myös fyysiselle läsnäololle. Tilanteessa, jossa on jo käytettävissä ratkaisuja terveysturvallisen matkustamisen takaamiseen, tulisi näitä ratkaisuja aktiivisesti kehittää ja ottaa käyttöön sekä höllentää rajoituksia heti, kun se on turvallista.

Me Suomalais-virolaisessa kauppakamarissa ja Suomalais-Eestiläisessä Kauppayhdistyksessä vetoamme päätöksentekijöihin lahden kahta puolta: haetaan aktiivisesti ratkaisuja, jolla molempien maiden kansalaiset voisivat jälleen harjoittaa liiketoimintaansa mahdollisimman vaivattomasti turvallisuus huomioiden. Yhteisten ratkaisujen kehittäminen turvalliseen työmatkustamiseen säästää resursseja niin julkiselta sektorilta, matkustuspalveluita järjestäviltä yrityksiltä kuin myös työn vuoksi matkustavalta kansalaiselta tai hänen edustamaltaan yritykseltä.

Suomalais-virolainen kauppakamari on Viron suurin kansainvälinen kauppakamari, johon kuului vuoden 2020 lopussa lähes 200 jäsenyritystä. Kauppakamarin tehtävänä on jakaa jäsenistölleen yritystoimintaa liittyvää tietoa sekä valottaa talouden ja toimintaympäristön ilmiöitä. Lisäksi kamari järjestää jäsenilleen vapaamuotisia tapahtumia, joiden tarkoituksena on luoda puitteet verkostoitumiselle. Kamari pyrkii myös osaltaan vaikuttamaan toimintaympäristön kehitykseen yritystoiminnalle myönteiseen suuntaan. FECC on tiiviissä yhteistyössä Suomen suurlähetystön, Enterprise Estonian (EAS), muiden Virossa toimivien kansainvälisten kauppakamarien ja Keskuskauppakamarin kanssa sekä on mukana myös Team Finland ja FICE verkostoissa. www.fecc.ee

Suomalais-Eestiläisen Kauppayhdistyksen tarkoituksena on Suomen ja Viron välisten kauppasuhteiden sekä kulttuurisen ja taloudellisen vuorovaikutuksen lisääminen. Kauppayhdistys on verkostoitumisfoorumi suomalaisille ja virolaisille yrityksille. Kauppayhdistys tarjoaa jäsenilleen uusia kontakteja, tietoa ja mahdollisuuden vaihtaa kokemuksia. Suomalais-Eestiläinen Kauppayhdistys tekee yhteistyötä Suomi-Latvia ja Suomi-Liettua kauppayhdistysten, suurlähetystöjen, Keskuskauppakamarin, alueellisten kauppakamarien, Suomalais-virolainen kauppakamari Tallinnassa ja Helsingi Eesti Akadeemilise Klubin kanssa. www.kauppayhdistys.fi

Lisätietoja:

Sari Sopanen, FECCin hallituksen puheenjohtaja, sari.h.sopanen@sok.fi, + 372 5105855

Martin Ilumets, FECCin hallituksen varapuheenjohtaja, martin@ilumets.ee, +372 5107907

Kirsi Lifländer, SEKYn puheenjohtaja, kirsi.liflander@greencarrier.com,  + 358 50 433 4963

Margus Schults, SEKYn varapuheenjohtaja, margus.schults@tallinksilja.com, +358 50 354 5867