Viron suurlähettiläs Sven Sakkov uskoo, että ”Itä-Virumaa on elinkeinoelämän ja työmarkkinoiden kehityksen näkökulmasta erityisen lupaava alue. Maakunnan etuina ovat erinomainen sijainti ja ammattitaitoinen työvoima. Sillamäen satama sijaitsee maakunnassa, ja alueella on useita korkeakouluja. Itä-Virumaalla on kaikki mahdollisuudet kehittyä dynaamiseksi liiketoiminta-alueeksi, mistä hyvänä esimerkkinä on maakunnan kehitysorganisaatio IVIA.”

Viron taloudellisen edustuston Enterprise Estonian maajohtajan Pilvi Hämäläinen kannustaa yrityksiä katsomaan itäistä Viroa avoimin mielin, tutustumaan uusiin yritystukipaketteihin ja alueen tarjoamiin mahdollisuuksiin. ”Alueella on vahvat juuret teollisuudessa. Virolaiset ovat nopeita ja innovatiivisia toiminnassaan, ja Itä-Viro ei ole tässä poikkeus. Uudet kehityssuunnat avaavat uusia mahdollisuuksia myös suomalaisille yrityksille.”

Yritysmatka suomalaisille yrityksille Itä-Viroon järjestetään 26.–27. huhtikuuta 2022.

Matkan järjestää Enterprise Estonia yhteistyössä Suomen ja Viron suurlähetystöjen, IVIAn, Suomalais-virolaisen kauppakamarin ja Suomalais-Eestiläisen Kauppayhdistyksen kanssa.

Itä-Virun maakunta

Itä-Virun maakunta sijaitsee Viron koillisosassa. Maakunta tunnetaan suurista liuskeöljyesiintymistä. Liuskeöljy on Virossa louhittu mineraali, jota käytetään liuskeöljyn tuotannossa ja lämpövoimaloissa. Alue on Viron kemian- ja energiateollisuuden keskus.

Alueella on pitkä teollisuushistoria. Kreennholmin tekstiilitehdas avattiin jo vuonna 1856. Eräässä vaiheessa yhtiön puuvillakehräämöt ja tehtaat olivat maailman suurimpia. Liuskeöljyn tuotanto on ollut alueella tärkeässä asemassa, ja sitä on louhittu yli 100 vuotta. Tästä johtuen Itä-Viroon on sijoittunut useita energia- ja kemianteollisuuden yrityksiä.

Maakunnan pääkaupunki on Jõhvi. Läänin tunnetuin ja väkirikkain kaupunki on Narva, joka on Viron kolmanneksi suurin kaupunki Tallinnan ja Tarton jälkeen. Narva on myös logistiikkakeskus. Narva on Viron suurin kaupunki EU:n ja Venäjän välisessä rajat ylittävässä kaupassa.

Narva on Viron kolmanneksi suurin kaupunki, ja se sijaitsee Venäjän rajalla.

Narvassa on kaksi ammattikorkeakoulua: Tartu University Narva College ja TalTech Virumaa College Kohtla-Järven alueella sekä kaksi suurta ammatillista oppilaitosta. Vuonna 2021 useat tunnetut virolaiset sijoittajat ja yrittäjät avasivat koodauskoulun Jõhviin. Koulu auttaa vastaamaan ohjelmistokehittäjien kasvavaan kysyntään Virossa samalla, kun se tekee itäisestä alueesta houkuttelevan opiskelupaikan ja tarjoaa entistä enemmän mahdollisuuksia yhteistyöhön yliopistojen kanssa.

Avainsektorit ja menestystarinat

Kemianteollisuus: Viro Keemia Grupp, NPM Silmet, AS Velsicol, EuroChem, Eestman
Metalli- ja konepajateollisuus: Fortaco, Hanza Mechanics
Puuteollisuus: Repo Vabrikud AS, TNC Components
Teknologia-ala: Aquaphor

Uusia mahdollisuuksia

Ida-Viru County Industrial Areas Development Foundation (IVIA) on maakunnan kehitysorganisaatio, joka kehittää Itä-Virun maakunnan viittä teollisuus- ja yrityspuistoa niitä tukevien kiinteistöjen omistajana. IVIAn puistojen listalla on myös Baltic Chemical Park, jossa käytetään kemiallisen tuotannon Plug & Play -järjestelmää. IVIAn tavoitteena on houkutella ja tukea uusia teollisuus- ja logistiikkayrityksiä sekä luoda uusia työpaikkoja maakuntaan.

Alueen pääsatama – Port of Sillamäe – sijaitsee koillis-Virossa 25 kilometriä EU:n ja Venäjän rajasta. Satama on auki ympäri vuoden. Sataman kautta kulkevat vienti- ja tuontituotteet sekä rahti terminaaleja ja rautateitä hyväksi käyttäen. Sataman yrityspuistoon voi myös rakentaa tehtaan.

Sillamäen kaupunki sijaitsee alueen suurimman sataman vieressä.

Viron valtio tukee yritysten kehittämishankkeita ja uusia investointeja, jotta taloudellista ja yritystoimintaa voitaisiin kehittää ja kasvattaa Itä-Virussa. Tarkoituksena on, että uudet tukimuodot auttavat aluetta luomaan uutta yritystoimintaa ja kehittämään uusia työpaikkoja.

Euroopan unionin Just Transition 340 miljoonan euron uusi rahastotuki Viron omien kehityshankkeiden lisäksi luo uusia taloudellisen kehityksen mahdollisuuksia myös suomalaisille yrityksille Itä-Virun alueella. Just Transition -tuki tarkoittaa energiatalouden kehittämistä Virossa. Tavoitteena on energiasektorin uudistaminen ja maan talousympäristön monipuolistaminen samalla, kun kehitetään alueen työntekijöiden taitoja ja parannetaan elinympäristöä. Tarkoituksena on taata alueen elinvoimaisuus ja Viron strateginen sähköntuotanto. Haut rahastojen tukiin ovat avautuneet vuoden 2022 alussa.

Lisätietoja:
Pilvi Hämäläinen
pilvi.hamalainen@eas.ee
+358 400 903696