Ulkoasiainministeriö, 12.6.2015

Taloudellisten ulkosuhteiden alivaltiosihteeri Matti Anttonen vieraili Egyptissä ja Algeriassa seitsemäntoista suomalaisen yrityksen kanssa. Matkan tavoite oli lisätä suomalaisyritysten ja niiden tuotteiden tunnettuutta, löytää uusia markkinoita sekä edistää maissa jo toimivien suomalaisyritysten liiketoimintaa.

Matkan aikana delegaatio tutustui Egyptiin markkina-alueena ja mahdollisiin yhteistyöaloihin.

Ensimmäinen päivä alkoi aamiaistapaamisella kaupunkisuunnitteluministeri Laila Iskandarin kanssa. Iskandar esitteli delegaatiolle kaupunkisuunnitteluun liittyviä taloudellisia mahdollisuuksia.

Delegaatio vieraili kaupan, teollisuuden ja pienten yritysten ministeriössä, missä esiteltiin Egyptiä kaupallisena toimintaympäristönä. Delegaation vastaanottivat myös kansainväliset rahoituslaitokset Maailmanpankki, EIB ja EBRD. Rahoituslaitokset valottivat näkemyksiään Egyptin talouden tilasta ja yhteistyön mahdollisuuksista suomalaisten yritysten kanssa.

Delegaatio osallistui niin ikään investointiministeriön alaisen viraston GAFIn (General Authority for Investment and Free Zones) järjestämään seminaariin. Yritykset etsivät tapahtumaan osallistuneiden egyptiläisten yritysten kanssa kaupallisia yhteistoimintamahdollisuuksia.

Puutavaraa tuotu jo sadan vuoden ajan Suomesta

Tapaamisessa Egyptin teollisuudenalojen keskusliiton (Federation of Egyptian Industries FEI) kanssa päästiin luomaan yhteyksiä suoraan yritysten välille.

Egyptiläiset olivat erityisen kiinnostuneita kuulemaan suomalaisten osaamisesta uudistuvan energian saralla. Maassa on menossa suuri energiasektorin uudistus, jossa myös suomalaisilla yrityksillä voisi olla kysyntää. Myös mahdollisia tuontialoja Egyptistä Suomeen pohdittiin. Suomen ja Egyptin kaupalla on jo yli satavuotias historia. Monien yllätykseksi Egypti on suurin yksittäinen kohdemaa suomalaiselle puutavaralle. Seitsemänkymmentä prosenttia Suomen viennistä Egyptiin onkin nimenomaan puutavaraa.

Yksi keskeisiä tavoitteita vienninedistämismatkalla olikin laajentaa vientiä muille aloille ja myös esitellä egyptiläisille uusimpia innovaatioita suomalaisessa metsäteollisuudessa.

Intensiivisen Egyptin vierailun jälkeen delegaatio jatkoi matkaansa kohti Algeriaa.