Suomalais-Arabialaisen kauppayhdistyksen tarkoituksena on kehittää Suomen ja Arabimaiden välisiä suhteita kaupan, teollisuuden ja muun elinkeinotoiminnan aloilla. Kauppayhdistys pyrkii myös edistämään kauppavaihdon ja taloudellisen yhteistyön yleisiä edellytyksiä maiden välillä.

Suomalais-Arabialainen kauppayhdistys perustettiin vuonna 1998 ja se toimii useiden muiden kauppayhdistysten tavoin. Yhdistys järjestää vuosittain useampia esitelmä-, lounas- ym. tilaisuuksia, joissa käsitellään Suomen ja Arabimaiden väliseen kauppaan liittyviä asioita esitelmien ja keskustelujen muodossa sekä muita jäsenistöä kiinnostavia asioita. Kauppayhdistys järjestää vuosittain jo traditioksi muodostuneen suurlähettilästapaamisen, jolloin kauppayhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus tavata Suomen Arabimaiden suurlähettiläitä ja kuulla ajankohtaisia katsauksia kyseisistä maista.

Jäseniksi ovat tervetulleita kaikki yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt, joilla on kiinnostusta Suomen ja Arabimaiden väliseen kauppaan ja muuhun yhteistyöhön.

Vuosittainen jäsenmaksumme on 200 € yritysjäsenille,  henkilöjäsenillle 50 euroa ja opiskelijoilta 25 euroa.

Henkilöjäseniksi hyväksytään sellaiset henkilöt, jotka eivät ole mukana yritystoiminnassa, esimerkiksi eläkkeellä olevat henkilöt, sekä erityisistä syistä muita henkilöitä.

Kauppayhdistyksen tarkoituksena ei ole vaikuttaa valtiollisiin asioihin eikä voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osalliselle. Toiminnan tarkoitus tai toiminnan laatu ei muutoinkaan ole pääasiassa taloudellinen. Kauppayhdistys kattaa jäsenmaksuillaan tilaisuuksien kustannuksia ja pitää yllä sihteeritoimintaa.

Yhdistyksen puheenjohtajana toimii 
Tytti Sirola, Bluet.


Tervetuloa tutustumaan kauppayhdistyksen toimintaan!

Lisätiedot:

Pääsihteeri
Jenni Isola
Sähköposti: jenni.isola ( a ) chamber.fi
Puhelin: 045 126 7343

Suomalais-Arabialaisen kauppayhdistys
c/o Keskuskauppakamari
PL 1000
00101 HELSINKI

Y-tunnus: 1561990-6