Virossa valmistaudutaan tulevaan talveen talouskasvun hiipuessa. Lähivuosina kasvun ennustetaan jäävän hiukan nollan yläpuolelle, mutta ennusteisiin liittyy paljon epävarmuutta. Energiakysymykset ja inflaatio ovat nyt keskeisiä teemoja niin politiikassa kuin virolaisten arjessakin. Energiahintojen vauhdittama inflaatio on euroalan kärkeä, yli 20 %. Hallitus on luonut hintatukimekanismin kotitalouksien kasvaneiden sähkökulujen kompensoimiseksi. Energian ohella myös elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet merkittävästi.

Suomen ja Viron markkinat ovat monilta osin integroituneet, ja yritykset toimivat tottuneesti Suomenlahden yli. Viroon investoidaan ulkomailta kaikkein eniten Suomesta. Myös virolaiset investoinnit Suomeen ovat kasvaneet ja monipuolistuneet. Useat suurhankkeet Virossa, mm. Itä-Virumaan kehittämistyö sekä energiasektorin uudistukset, voivat tarjota uusia mahdollisuuksia suomalaisyrityksille niin toiminnan laajentamisen, pääurakoinnin kuin alihankinnankin muodoissa. EU-tuet tuovat monien suurhankkeiden etenemiseen varmuutta. Virolle tärkeät matkailijavirrat Suomesta ovat palautumassa vaikeiden koronavuosien jälkeen.

Liiketoimintakulttuuri ja yhteiset vahvuudet esillä

Suomi ja Viro tunnetaan digitalisaation ja teknologisen innovaation edelläkävijöinä. Molemmat maat voivat saavuttaa nykyistä enemmän tekemällä yhteistyötä. Suomalaisille yrityksille pääsy Viron markkinoille on helppoa. Viron läheinen sijainti, joustavat työmarkkinat, yrityksille suotuisa lainsäädäntö sekä verotus antavat suomalaisille yrityksille mahdollisuuden kehittää toimintaa Suomessa ja Virossa.

Viro on pieni ja avoin talous, jossa työmarkkinat ovat joustavat. Viro tunnetaan dynaamisena ja rohkeasti digitaalista teknologiaa hyödyntävänä maana. Viron tärkeimmät vientimaat ovat lähinaapureita. Viron ulkomaankaupassa – viennissä ja tuonnissa – Suomi on selvästi Virolle tärkein maa. lSuomi on myös Viron palveluviennin tärkein kohdemaa, ja Virosta Suomeen suuntautuvien ulkomaisten investointien määrä on kasvanut viime vuosina.

Uusia yhteistyömahdollisuuksia avautuu koko ajan

Maailma on nopeassa geopoliittisessa murroksessa, mutta muutos avaa uusia yhteistyömahdollisuuksia:
– Älykkäät kaupunki- ja liikkumisratkaisut – esimerkkinä Smart City ja autonomisten kulkuneuvojen projektit.
– Vihreän talouskasvun ja kestävän kehityksen merkitys kasvaa.
– Kyber- ja hybridiuhkien torjumista varten tehdään yhteistyötä. Nato-maiden kyberturvallisuuskeskus (CCDCOE) sijaitsee Tallinnassa.
– Teollisuudessa ja meriteollisuudessa on kysyntää uusille teknologioille ja innovatiivisille ratkaisuille.

Suomalaisilla teollisuusyrityksillä on laaja yhteistyökumppaneiden verkosto Virossa. Maailmanlaajuisissa toimitusketjuissa tapahtuu nyt muutoksia, jotka vaikuttavat yhteistyömahdollisuuksin nykyistä laajemmin:
– Molemmassa maissa on korkeasti kehittynyt startup-ekosysteemi. Virossa on kuusi kertaa Euroopan keskiarvoa enemmän startup-yrityksiä. Virossa on kymmenen yksisarvista, mikä on enemmän kuin missään muussa Euroopan maassa väkilukuun suhteutettuna.
– Infrapuolella ovat paraikaa käynnissä Rail Baltican rakennustyöt. Siltojen rakennusurakoita aukeaa kilpailutukseen tällä hetkellä Virossa. Tallinnan pääterminaali ja Pärnun uusi asema ovat etenemässä rakennusvaiheeseen.

Teksti: Frans-Anton Flander ja Irene Surva-Lehtonen

Webinaari järjestettiin yhteistyössä Suomalais-Eestiläisen kauppayhdistyksen ja Hämeen kauppakamarin kanssa Kauppakamarien kansainvälistymisviikolla 4.11.2022. Webinaarin ohjelma on alla:

Ohjelma

13.00            
Tilaisuuden avaus
Jussi Eerikäinen, Toimitusjohtaja, Hämeen kauppakamari

13.05
Suomen suurlähetystön tervehdys
Frans-Anton Flander, Neuvonantaja, talous- ja kaupalliset asiat, Suomen Viron suurlähetystö

13.20
Viron kunniakonsuli Turussa, Andrus Junolainen – puheenvuoro Suomi-Viro yhteistyöstä sekä esimerkkejä meriteollisuudesta
Andrus Junolainen, CEO, R&M Ship Technologies Finland Oy

13.35            
Virolainen liiketoimintakulttuuri ja markkinamahdollisuudet
Irene Surva-Lehtonen, Vientineuvoja, Estonian Business and Innovation Agency, Suomalais-Eestiläinen Kauppayhdistys ry

13.55            
Päätössanat                     
Jussi Eerikäinen, Toimitusjohtaja, Hämeen kauppakamari