Opiskelen viimeistä vuotta Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa. Opinnäytetyöni aiheena on Brasilian tullit suomalaisten vientiyritysten näkökulmasta. Löysin opinnäytetyöni aiheen Keskuskauppakamarin välityksellä. Varsinainen toimeksiantaja on Suomalais-Latinalaisamerikkalainen kauppayhdistys ry, jonka tavoitteena on edistää Suomen ja Latinalaisen Amerikan maiden välistä kauppaa ja investointeja.

Toivottavasti sinulla olisi hetki aikaa syventyä alla esittämiini kysymyksiin. Vastauksesi voit lähettää osoitteeseen: noora.heino@myy.haaga-helia.fi. Kysymykset löydät tästä.

I’m studying my final year at Haaga-Helia University of Applied Sciences. The topic of my thesis is Brazilian customs from the perspective of Finnish export companies. I found the topic of my thesis through the Central Chamber of Commerce. The actual client is the Finnish-Latin American Trade Association, which aims to promote trade and investment between Finland and Latin American countries.

I hope you have a moment to delve into the issues below. You can send your reply to: noora.heino@myy.haaga-helia.fi.

Questions can be found here.

Thank you!