Pääsihteeri
Ville Vuorensola
Sähköposti: ville.vuorensola ( a ) chamber.fi
Puhelin: +358 50 464 5006

Suomi-Iran Kauppayhdistys ry
c/o Keskuskauppakamari
PL 1000
00101 HELSINKI

Y-tunnus: 0892527-8