The thesis was assigned by the Finnish Finland-Central Eastern European Countries Business Association. The objective of the assignment was to research the business opportunities, from the viewpoint of Finnish SMEs, in the waste management sector in the Czech Republic. The objective of the thesis, according to the delimited topic, was to provide new and useful information for the business association about the Czech business environment, public decision-making affecting waste management operations, and required cooperation for example with municipalities.

The theoretical framework was structured before conducting the interviews. The theoretical part introduces key concepts and models related to sustainable development, circular economy, and circular business models, and provides an overview of waste management operations in the Czech Republic.

The semi-structured interviews were conducted in April and May 2021. The results highlighted important practicalities to be considered generally in the target market area, specifically when operating in the waste management sector, or when cooperating with the Czech municipalities.

The thesis can be found here.

Otto Laaksonen

laaksonen.otto@gmail.com

Opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Suomi-KIE-kauppayhdistykselle. Toimeksiannon tarkoituksena oli, että opinnäytetyössä selvitetään liiketoimintamahdollisuuksia, suomalaisten pk-yritysten näkökulmasta, jätehuollon toimialalla Tšekeissä. Opinnäytetyön tavoitteena oli rajatun aihealueen mukaisesti tarjota uutta ja hyödyllistä tietoa toimeksiantajalle Tšekin liiketoimintaympäristöstä, julkisesta päätöksenteosta ja siitä miten se vaikuttaa jätehuollon toimintoihin alueella, sekä vaaditusta yhteistyöstä esimerkiksi kuntien kanssa.

Työn teoriaosuus kirjoitettiin ennen haastatteluiden toteuttamista. Teoriaosuus esittelee keskeisiä käsitteitä ja malleja liittyen kestävään kehitykseen, kiertotalouteen ja kiertotalouden liiketoimintamalleihin, sekä tarjoaa yleiskatsauksen jätehuollon toiminnoista Tšekeissä.

Tietoa kerättiin teemahaastatteluin huhti- ja toukokuussa 2021. Saaduista tuloksista voi nostaa esille tärkeitä käytännön asioita, mitä tulee huomioida yleisesti kohdemarkkina-alueella, erityisesti jätehuollon toimialalla, tai kun tehdään yhteistyötä tšekkiläisten kuntien kanssa.

Otto Laaksonen
laaksonen.otto@gmail.com

Opinnäyte on luettavissa tästä.