Kiira Kärkkäinen, Senior Advisor for International Project Funding, Global Initiatives, Business Finland

EU panostaa voimakkaasti älykkäiden, puhtaiden ja turvallisten yhteyksien edistämiseen Afrikan, Aasian ja Latinalaisen Amerikan nopeasti kasvavilla kehittyvillä markkinoilla. EU Global Gateway -strategian tavoitteena on mobilisoida noin 300 miljardin euron investoinnit digitaalisuuteen, energiaan ja liikenteeseen sekä vahvistaa terveys-, koulutus- ja tutkimusjärjestelmiä kaikkialla maailmassa vuosina 2021-2027.

EU Global Gateway tarjoaa suomalaisille yrityksille erinomaisen mahdollisuuden kasvattaa jalansijaa etenkin Afrikan ja Aasian kehittyvillä markkinoilla. Suomalaisilla yrityksillä on tarjota ensiluokkaisia ja räätälöityjä ratkaisuja kestävän kehityksen haasteisiin kehittyvillä markkinoilla. Suomalaisten yritysten vahvuuksiin kuuluvat digitaalisen ja vihreän siirtymän ratkaisut ovat EU Global Gatewayn keskiössä.

EU Global Gateway mobilisoi kehittyville markkinoille suuria investointihankkeita, joiden puitteissa avautuu liiketoimintamahdollisuuksia kyvykkäille suomalaisille yrityksille yhteistyössä muiden eurooppalaisten yritysten kanssa. EU Global Gateway -strategiaa toimeenpanee Team Europe, johon kuuluvat EU, EU:n jäsenmaat sekä niiden rahoitus- ja kehitysrahoituslaitokset – mukaan lukien Euroopan investointipankki (EIP) ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki (EBRD). Tavoiteltujen 300 miljardin euron investointien on tarkoitus koostua eurooppalaisten rahoitus- ja kehitysrahoituslaitosten tekemistä 145 miljardin euron investoinneista, Euroopan kestävän kehityksen rahasto plussan (EKKR+) takaamista 135 miljardin euron infrastruktuurihankkeista sekä EU:n ulkosuhderahoituksen 18 miljardin euron avustuksista.

Team Finland verkosto auttaa suomalaisia yrityksiä pääsemään kiinni EU Global Gatewayn tarjoamiin kansainvälisiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Ulkoministeriö on mukana EU-verkostoissa vaikuttamassa investointihankkeiden sisältöihin ja hankkimassa varhaista tietoa tulevista liiketoimintamahdollisuuksista. Business Finland auttaa yrityksiä verkostoitumaan etenkin B2B-yrityskumppanien kanssa sekä neuvoo valituista kohdemaiden markkinoista ja toimintaympäristöistä. Finnvera takaa viennin rahoitukseen liittyviä poliittisia tai kaupallisia riskejä.

Team Finland vaikuttaa aktiivisesti EU Global Gateway -strategian puitteissa avautuviin digitaalisen siirtymän liiketoimintamahdollisuuksiin. Suomi johtaa Team Europe -suunnittelutyötä alueellisten digitaalisten yhteyksien saralla yhdessä Ranskan ja Euroopan komission kanssa. Työn tavoitteena on tuottaa luotettavia ja kestäviä ratkaisuja eri toimialoille liittyen merenalaisiin kaapeleihin, alueellisiin valokuituyhteyksiin, vihreisiin datakeskuksiin sekä verkkoteknologiaan.

Lisätietoa Team Finland -verkoston palveluista: www.team-finland.fi

Lisätietoa Digital for Development Hubista (D4D Hub): https://d4dhub.eu/

Lisätietoa EU Global Gateway -strategiasta: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gateway_fi