Toimintaperiaate
Suomi-Korea Kauppayhdistys ry on perustettu vuonna 1986 edistämään Suomen ja Korean Tasavallan välistä kauppaa, investointeja ja taloudellista yhteistyötä. Jäsenyys on avoin kaikille kiinnostuneille yrityksille, organisaatioille ja yksityishenkilöille.

Jäsentilaisuudet
Kauppayhdistys tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden saada ajankohtaista tietoa ja yhteyksiä järjestämällä kokouksia, joihin liittyy esitelmiä sekä seminaareja ja erillisiä luentotilaisuuksia. Puhujiksi tilaisuuksiin kutsutaan edustajia Korean-kauppaa tuntevista yrityksistä, viranomaisista, Korean Tasavallan suurlähetystöstä sekä Suomessa vierailevien Korean Tasavallan talouselämän edustajia.

Jäsenkunta
Tällä hetkellä kauppayhdistyksellä on noin 40 jäsentä, joiden joukossa on eri kokoisia teollisuuden, pankkitoiminnan ja rahoituksen, konsultoinnin, kuljetuksen, tuonnin, viennin ja vähittäiskaupan yrityksiä.

Tiedotteet ja tiedotusvälineet
Kauppayhdistys tiedottaa jäsenilleen ajankohtaisista Korean Tasavallan talouselämään ja ulkomaankauppaan liittyvistä artikkeleista ja julkaisuista, messuista jne. Lisäksi kauppayhdistys pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan Suomen ja Korean Tasavallan taloussuhteiden esilläoloon tiedotusvälineissä.

Viranomais- ja järjestöyhteydet
Kauppayhdistys toimii yhteistyössä Team Finland -toimijoiden, Elinkeinoelämän keskusliiton ja muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa sekä tarjoaa jäsenilleen tätä kautta toimivat yhteydet näihin tahoihin Korean Tasavaltaan liittyvissä taloussuhteissa.

Vuosittainen jäsenmaksumme on 200 € yritysjäsenille ja 50 € henkilöjäsenille. Uusilla jäsenillä on mahdollisuus liittyä jäseneksi kahdeksi vuodeksi, jolloin jäsenmaksun suuruus on 350 €.

5 syytä liittyä Suomi-Korea kauppayhdistykseen:

1. Olet mukana verkostossa, jonka jäsenet ovat kansainvälistymisen asiantuntijoita ja jotka käyvät läpi samoja kansainvälistymisen vaiheita kuin yrityksesi.
2. Pääset mukaan kohdemaan asiantuntijaverkostoihin, jotka auttavat yritystäsi uuden markkinan valloituksessa.
3. Saat luotettavaa tietoa kohdemarkkinasta ja business-kulttuurista.
4. Saat valmiit kontaktit yksityisen ja julkisen sektorin päättäjiin ja toimijoihin.
5. Pääset mukaan FinnCham- ja Team Finland-verkostoihin, jotka tukevat suomalaisten yritysten vientiponnisteluja maailmalla.

Korealainen temppeli