Pääsihteeri
Ville Vuorensola
Sähköposti: ville.vuorensola ( a ) chamber.fi
Puhelin: +358 50 464 5006

Suomi – Korea kauppayhdistys ry
c/o Keskuskauppakamari
PL 1000
00101 HELSINKI

Y-tunnus: 2311953-0